ซอฟแวร์

ซอฟแวร์

ซอฟแวร์ (Software) คืออะไร แบ่งออกได้กี่ประเภท มาทำความรู้จักกัน

ซอฟแวร์ หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ทำหน้าที่ควบคุมการประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์แม้ว่าจะมีความเร็วในการทำงานสูงก็ตาม มีหน่วยความจำสูงและมีอุปกรณ์เสริมมากมาย แต่ฮาร์ดแวร์ไม่ทำงาน หากไม่มีชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์

ซอฟแวร์

System Software ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมฮาร์ดแวร์จำแนกเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการประกอบด้วยโปรแกรมปฏิบัติการย่อยทำหน้าที่ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Windows XP, Windows Vista
, Linux
1.2 Language Translators เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เช่น Sik

Kobolfortran แอปพลิเคชันที่นำเข้าสู่หน่วยความจำในภาษาเขียนเรียกว่า Source Program ซึ่งเป็นภาษาเครื่องที่เรียกว่า Object Program หรือ Machine Language ตัวแปลภาษาแต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันและสามารถแปลได้เพียงภาษาเดียวตัวอย่างเช่นโปรแกรม Cobol จะแปลเฉพาะ Cobol โปรแกรม FORTAN จะสามารถแปลภาษา FORTH ได้เท่านั้น เป็นโปรแกรมที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือแผนกคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการประมวลผล ที่ปฏิบัติงานประจำเช่น
โปรแกรมต่างๆทำงานเฉพาะเช่น
1.1.1 Text – Editing Program คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เตรียมข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าสู่ระบบเพิ่มแก้ไขหรือย้ายหรือลบ
1.1.2 โปรแกรมวินิจฉัยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.1.3 โปรแกรม Peripheral Interchange ช่วยในการย้ายไฟล์ข้อมูลจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งเช่นการย้ายข้อมูลบนเทปแม่เหล็กไปยังดิสก์แม่เหล็ก VCD ดีวีดีเป็นต้น
1.1.4 โปรแกรมจัดเรียง / ผสานช่วยจัดระเบียบข้อมูลตามลำดับตัวอักษร หรือลำดับเลขและช่วยในการรวมไฟล์ เพื่อเก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน
โปรแกรมประยุกต์คือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่น BASIC, COOLL FORTRAN เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อกำหนดของโปรแกรมเหล่านี้ผู้ใช้จะเขียนเอง สำหรับงานเฉพาะในระหว่างนี้

มีซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหน่วยความจำที่เรียกว่า RAM สำหรับรูปภาพ (Package Program) ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เหมือน CDS / ISIS pro
โปรแกรมสำหรับจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลโปรแกรม SAS, ABSTAT, SPSS, Microsoft Office ใดในปัจจุบันมีโปรแกรมรูปภาพจำนวนมาก คอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น การเรียนรู้ที่ง่ายและสะดวก

ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

 1. ภาษาเครื่อง ประกอบด้วยกลุ่มของเลขฐานสองซึ่งเป็นภาษาเดียวที่เครื่องสามารถจดจำและนำไปใช้ได้ทันทีในช่วงต้นปีผู้ใช้ต้องเรียนรู้ภาษาเครื่อง เพื่อให้สามารถเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและใช้ภาษาได้
  เครื่องจักรจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในเชิงลึก เป็นการใช้งานที่ยากและไม่สะดวก จึงมีผู้พัฒนาภาษาให้สะดวกขึ้น
 2. ภาษาระดับต่ำ เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง แต่ทำให้ตกใจมากขึ้นด้วยการใช้ตัวอักษรแทนเลขฐานสองทำให้ผู้เขียนชุดคำสั่งสะดวกขึ้น เมื่อคอมพิวเตอร์รับคำสั่งสำหรับ Assembly คอมพิวเตอร์จะแปลเป็นภาษาที่เรียกว่า Assemlier
  ในการแปลคำสั่งเป็นภาษาเครื่องแม้ว่าผู้ใช้จะเข้าใจหรือไม่ใช้ภาษาเครื่องก็ตาม แต่ยังมีความไม่สะดวกเนื่องจากพัฒนามาจากภาษาเครื่อง
 3. ภาษาระดับสูง เป็นภาษาที่ออกแบบมาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่มที่กล่าวถึงโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดในระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนที่ไม่จำเป็น รากฐาน เกี่ยวกับภาษาเครื่องภาษาระดับสูงนี้สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ เป็นภาษาที่ใช้สะดวกกว่า แต่ละภาษามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่น:
 • FORTRAN เป็นภาษาที่มีคำศัพท์สูงมาก เหมาะสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
 • COBOL เหมาะสำหรับใช้ในด้านธุรกิจการบัญชีการธนาคารความสามารถในการจัดการไฟล์จำนวนมาก
 • พื้นฐานเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นด้วยรูปลักษณ์ที่ใช้งานง่าย ง่ายต่อการศึกษาผู้ใช้สามารถตอบด้วยเครื่องในโปรแกรมและเหมาะสำหรับธุรกิจวิทยาศาสตร์ แต่ภาษา BASIC ยังใช้งานได้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะใช้กับจอคอมพิวเตอร์
 • PACAL เป็นภาษาที่พัฒนาจากโปรแกรมที่มีโครงสร้าง แต่จัดไว้ตรงกลางเพราะจัดการข้อมูลได้ไม่มาก
  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีภาษาระดับสูงเช่น ALGOL, ADA, ALP, PROLOG, C เป็นต้น
ซอฟแวร์

โครงสร้างข้อมูล (DATA Structure) ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลมีดังนี้

 1. บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร์ย่อมาจากเลขฐานสองหมายถึงเลขฐานสองที่มีค่า 0 หรือ 1 ดังนั้นแต่ละบิตจึงแสดงสถานะได้เพียงสองสถานะ หรือถ้าแทนตัวอักษรจะได้แค่สองตัวอักษร
  เช่น. 0 = a, 1 = b
 2. Byte หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่แทนอักขระหนึ่งตัวหรือไบต์ A = 0110001, B = 011000010
  ไบต์คือหน่วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าบิตและใช้เพื่อกำหนดขนาดของความจุข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  8 บิต = 1 ไบต์
  1,024 ไบต์ = 1 กิโลไบต์
  1,024 กิโลไบต์ = 1 เมกะไบต์
  1,024 เมกะไบต์ = 1 กิกะไบต์
 • อักขระ (Character) แสดงถึงสัญลักษณ์ ใช้ในการประเมินผลเช่น 0-9 a-z a-z และเครื่องหมายอื่น ๆ ซึ่งจะมีความหมายเช่นเดียวกับไบต์
 • Word หมายถึงกลุ่มไบต์หรือหน่วยหลักของฟิลด์ที่ใช้ในหน่วยความจำหลักของข้อมูลเช่น 24 Bits / word หรือ 32 Bits / word
 • ฟิลด์หมายถึงกลุ่มของไบต์หรือกลุ่มของอักขระซึ่งขอบเขตคือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการบันทึกข้อมูลสำหรับแต่ละรายการเช่นฟิลด์ในแต่ละรายการเช่นฟิลด์ชื่อและนามสกุลหรือประวัติ
 • Regulation (Record) หมายถึงข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของไฟล์หรือชุดข้อมูล หรือกลุ่มของเขตข้อมูลที่ประกอบขึ้นเป็น Record
 • ไฟล์ (File) หมายถึงชุดข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มของข้อบังคับที่มีวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่นแฟ้มข้อมูลนักเรียนจะประกอบด้วยข้อบังคับของนักเรียนทุกคน
 • เวกเตอร์ระบุฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบันทึก
 • Array แสดงถึงกลุ่มของ Vector ทั้งหมดใน Record

Software refers to a program or instruction set. Serves to control the processing of computer equipment In the part called hardware, although it has a high speed of work. It has a high memory and a wide range of accessories. But the hardware doesn’t work Without a set of instructions to control a computer, software or instruction set is divided into two types: system programs And application

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Clickbank

เรื่องถัดไป

Propaganda

เมนู