ตํานาน

ตํานาน

ตํานาน ผีถ้วยแก้ว

ตํานาน หลายคนที่กลัวผีก็คงจะขนหัวลุกกันไม่น้อยแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือเชื่อในเรื่องผีเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นก็มักจะสนใจเป็นพิเศษ รวมไปถึงยังพยายามจะเสาะหาวิธการต่างๆ ที่จะเห็นผีอีกด้วยหนึ่งในวิธีการท้าทายต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น คือ การเล่นผีถ้วยแก้ว ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการเล่นของผีถ้วยแก้วมาทำความรู้จักที่มาที่ไปของผีถ้วยแก้วกันก่อนว่า ผีถ้วยแก้วคืออะไร

การผีถ้วยแก้ว เป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณ (หรือผี) มาสถิตในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามเรื่องราวต่างๆ กับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่นผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษ

ตํานาน


ตำนานของผีถ้วยแก้วตามหลักพระพุทธศาสนา คำสอนตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า จิตของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เราคิดเรื่องใดๆ ก็ตาม จะมีกระแสจิตกระจายออกมารอบๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ทำสมาธิจนสำเร็จฌานสมาบัติ หรือได้สำเร็จวิชา เจโตปริยญาณ (หยั่งรู้วาระจิต) จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของคนทุกคนได้

ซึ่งธรรมชาติของกระแสความคิดนี้มีทั้งในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปด้วยผู้ที่รับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้นี้นอกจากผู้ได้สำเร็จวิชาเจโตปริยญาณแล้ว ก็ยังมีพวกเทพ เทวดา ต่างๆ ซึ่งพวกเหล่านี้จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้เช่นกัน

อุปกรณ์การเล่นผีถ้วยแก้ว

 กระดาษขาวสำหรับเขียนตารางตัวอักษร
– ถ้วยแก้วขนาดเล็ก
– ธูป เทียน
– เครื่องเซ็น

ตํานาน

วิธีเล่นผีถ้วยแก้ว

– หากต้องการให้การเล่นสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น ควรหาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษทางใจ
คือมีsense หรือมีญาติสายตรงที่เป็นคนทรงมาร่วมในการเล่นด้วย จะช่วยให้สื่อกับดวงจิตนั้นๆได้ง่าย
และผู้ที่มาสื่อด้วยจะไม่เหนื่อยมีพลังมาก เลื่อนแก้วได้ไว

วิธีเล่น…

เมื่อตั้งใจแน่วแน่แล้วว่า ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับวิญญาณ ให้เตรียมอุปกรณ์ คือ…
1. กระดาษแข็ง หรือพลาสติกขนาดใหญ่ สำหรับเขียนตัวอักษร 1 แผ่น (ควรเป็นกระดาษผิวเรียบ หรือมัน) ,
2. ถ้วยชาขนาดเล็ก 1 ถ้วย

จากนั้นให้นำกระดาษแข็ง มาตีเส้นเป็นตาราง แล้วเขียนอักษร ก – ฮ , สระทุกตัว , เลข 1 – 0 , และช่องคำว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” ไว้ด้วย

จากนั้น ให้มีผู้เล่นกี่คนก็ได้ นั่งล้อมวงทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิสักครู่ แล้วให้คนใดคนหนึ่งออกไปในที่แจ้ง (ไม่มีหลังคา) จุดธูป 16 ดอก ตั้งจิตให้นิ่ง แล้วส่งกระแสความคิด อธิษฐานขอเชิญวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้น (วิญญาณผู้ใดก็ได้ ไม่ต้องเจาะจง) ให้ตามข้าพเจ้ามา แล้วไปอยู่ในถ้วยด้วยเถิด จากนั้นปักธูป และเดินกลับเข้ามาที่วงที่นั่งล้อมอยู่ จากนั้นเอาถ้วยชาคว่ำลงบนกระดาษ แล้วให้ทุกคนเอานิ้วชี้แตะที่ก้นถ้วย ทำใจให้สงบนิ่งๆ (ต้องให้ทุกคนสัญญากันก่อนว่า จะไม่แกล้งดันถ้วยให้วิ่งเอง) แล้วเริ่มถามวิญญาณได้เลย เช่น…

– ข้าพเจ้าขอถามว่า มีวิญญาณเข้ามาแล้วหรือยัง ω ถ้ามีวิญญาณมาแล้วจริง ถ้วยก็จะวิ่งไปที่ข้อความ “ใช่” หรือวิ่งไปที่อักษรต่างๆ ผสมเป็นคำตอบ จากนั้นถามคำถามอื่นๆ ต่อไป เช่น เป็นวิญญาณผู้ชายหรือผู้หญิง ω ชื่ออะไร ω เป็นอะไรตาย ω เป็นต้น (ทักทายเขาก่อน) จากนั้นจึงถามเรื่องอื่นๆ ที่เราอยากรู้ต่อไป…

เมื่อเล่นจนพอสมควรแล้ว ก็ให้บอกเขาว่าขอเลิกคำถามแต่เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านออกไปจากถ้วยได้แล้ว และขอขอบคุณเขา จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศลไปให้กับวิญญาณที่มานี้ ให้เขาได้รับส่วนบุญกุศล (นึกถึงบุญที่ทำก่อน เช่น ตักบาตรในตอนเช้า ..ฯลฯ) จากนั้นหลั่งน้ำอุทิศกุศลให้เขา ก็เป็นอันเสร็จพิธี


– ผู้เล่นควรมีประมาณ ๔ คน กำลังพอดี นอกนั้นให้นั่งดูอยู่รอบๆกระดาน ร่วมซักถามพูดคุยได้
– ก่อนเล่น ให้จุดธูป ๗ หรือ ๙ ดอก บอกกล่าวกับท่านเจ้าที่เจ้าทาง
ขออนุญาตอันเชิญดวงจิตดวงวิญญาณมาร่วมพูดคุยกับเราก่อน เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของสถานที่
หากกรณีที่ไปเล่นในสถานที่ที่เสี่ยง หรือไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากบางสิ่งบางอย่าง ให้จุดธูป ๔ ดอก
อธิษฐานขอบารมีจากท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ช่วยปกป้องคุ้มครอง แล้วปักตามทิศ ๔ ทิศรอบวงที่เล่น


– แก้วที่ใช้ ให้ใช้แก้วเล็กๆ ใส น้ำหนักพอประมาณ ไม่หนักหรือเบาจนเกินไป เช่น แก้วเป๊กเหล้า
– เวลาแตะขอบแก้ว ให้เริ่มแตะจากคนที่จุดธูปอันเชิญ ทีละคน วนตามเข็มนาฬิกา
เมื่อแตะแก้วครบแล้ว ให้กล่าวคาถา ๔ พยางค์ “พุท โธ ธา ยะ”
เริ่มจากคนที่จุดธูปอันเชิญ ว่า พุท คนที่สองว่า โธ คนที่สาม ว่า ธา คนที่สี่ว่า ยะ วนตามเข็มนาฬิกา จนครบ 3 จบ
แล้วให้ผู้ที่จุดธูปกล่าวอันเชิญอีกครั้ง
หากเชิญสาม-สี่ครั้งแล้วแก้วไม่ขยับ ให้เชิญออก แล้วหงายแก้วได้เลย จากนั้นให้หักธูปเสีย


– ภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันที่จะเล่น ห้ามแตะต้องแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่ดวงวิญญาณ
– เครื่องเซ่น หากมีได้ก็ดี เช่น อาหารคาวหวาน หมากพลู หากไม่มีก็ไม่เป็นไร
– ในวันพระ หรือวันที่มีงานบุญใหญ่ การเล่นจะไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายจะไปประชุมกัน
หรือมีกิจธุระที่จะต้องทำตามหน้าที่ของแต่ละดวง จึงไม่อาจจะมาสนทนากับเราได้


– ขณะที่กำลังสนทนา หากแก้วเผยอหรือหงายโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้เล่นต่อไปได้เลยแต่ขอให้เรากล่าวขออภัยดวงวิญญาณนั้นๆด้วย
ไม่ต้องกังวลว่าดวงวิญญาณจะเข้าสิงหรือตามไปทำร้าย
ขอให้ระลึกไว้ว่า สิ่งไม่ดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ให้ความเคารพลบหลู่ดูหมิ่นท้าทาย ไม่ให้เกียรติเรามาดี เขาก็มาดี
ดวงวิญญาณที่มาสนทนากับเรา เขาไม่ได้เข้าไปสิงอยู่ในแก้วหรอกครับ เขาอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละแค่ส่งพลังเข้าไปที่แก้วเท่านั้นเอง
หากเมื่อย ต้องการขยับตัว หรือเอานิ้วออกจากแก้ว ก็ให้บอกกล่าว หรือขออนุญาตเขาด้วย
เวลาสนทนาก็ให้สนทนาด้วยความสุภาพ ไม่เล่นหัวจนเกินไป

– หากต้องการจะเลิก หรือเห็นว่าดวงวิญญาณนั้นเขาเหนื่อยแล้ว รบกวนเขามานานแล้ว
ให้กล่าวเชิญออกโดยไปที่มุมใดมุมหนึ่งของกระดาน ขอบคุณเขา แล้วหงายแก้วได้เลย
เมื่อเล่นเสร็จแล้วหากเป็นไปได้ ให้เราไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วย

ทั้งหมดนี้ได้จากตำรา ประสบการณ์ และการแนะนำสิ่งที่ควร-ไม่ควรจากดวงวิญญาณทั้งหลายที่ท่านมาร่วมสนทนา

วิธีการเล่นผีถ้วยแก้ว
อุปกรณ์
– กระดาษขาวสำหรับเขียนตารางตัวอักษร
– ถ้วยแก้วขนาดเล็ก
– ธูป เทียน
– เครื่องเซ็น

วิธีเล่น – จุดธูปเชิญวิญญาณ
– นำถ้วยแก้วใส่ควันธูปและปิดให้สนิท
นำมาคว่ำลงบนแผ่นกระดาษ
– ตั้งจิตอธิฐานและสมาธิให้แน่วแน่
– ใช้นิ้วแตะขอบถ้วยแก้วเพียงเบา ๆ
– ถามไถ่และดูการขยับ เคลื่อนไหวของถ้วยยแก้ว
– พูดคุยและถามไถ่
– เชิญวิญญาณออกจากถ้วย

ข้อควรระวัง !!

– อย่าให้ควันออกจากถ้วยแก้ว และ อย่าดึงมือออกในขณะที่ เล่นมิฉะนั้นวิญญาณที่อัญเชิญมาจะเข้าสิงคุณ!!!
– อย่าเปิดถ้วยแก้วให้ขณะที่เล่น
– ตั้งจิต สมาธิให้แน่วแน่และสำรวมด้วย ความบริสุทธิ์ใจ

การเล่นผีถ้วยแก้วพึงระวังและสำเหนียกอยู่เสมอว่า เมื่อตัดสินใจที่จะเล่นสื่อสารกับวิญญาณบางสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแล้วนั้นต้องระมัดระวังให้ดี ผู้เล่นควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีจิตแน่วแน่ในการที่จะเรียนรู้และสื่อสารอย่างบริสุทธิ์ใจอย่าให้ถ้วยแก้วเปิดก่อนจบการเล่น เพราะเชื่อถือกันว่าวิญญาณจะอยู่ในถ้วยแก้วนั้นจนกว่า จะจบการเล่น ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อวิญญาณที่ออกจากถ้วยแก้วไปแล้วอาจมีใจอยากติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างหรืออาจมีมิตรใจที่ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนสนิทที่ร่วมคุยร่วงสนทนานั้นบ้าง ผู้เล่นก็ควรจะเตรียมพร้อมและทำใจเพราะของอย่างนี้มันแล้วแต่กรณี

บทความต่อไป tory burch ทอรี เบิร์ช

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

นาฬิกาสมาร์ทวอทช์

เรื่องถัดไป

Whale

เมนู