ทรูวิชั่น

ทรูวิชั่น

ทรูวิชั่น

ทรูวิชั่น ทรูวิชั่นส์ (อังกฤษ: TrueVisions) หรือเป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อเดิมว่า ยูบีซี (UBC) เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริหารงานโดย บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มีคำขวัญว่า ทรูวิชั่นส์ มองโลกได้ล้ำกว่า สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และ อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา เป็นกรรมการผู้จัดการ

ทรูวิชั่น

ประวัติ

ไอบีซีและยูทีวี

ยูบีซี เกิดจากการรวมกิจการ ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 2 รายใหญ่ในประเทศไทย คือไอบีซี และยูทีวี

ไอบีซี

  • บริษัท อินเตอร์เนชันแนล บรอดคาสติง คอร์ปอเรชันส์ จำกัด (ไอบีซี) – เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด กับวิลเลียม ไลล์ มอนซัน นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้บริหารบริษัท เคลียร์วิว ไวร์เลส จำกัด เข้ารับสัมปทานธุรกิจโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็นสมาชิกจาก องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) โดยให้บริการผ่านคลื่น, บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง (เอ็มเอ็มดีเอส) ผ่านระบบไมโครเวฟ และจานรับสัญญาณดาวเทียม เครือข่ายเคยู-แบนด์ ทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิทัล โดยให้บริการทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552 ภายหลังได้ขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีก 5 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ยูทีวี

  • บริษัท ยูนิเวอร์แซล เทเลวิชัน เคเบิล เน็ตเวิร์ก จำกัด (ยูทีวี) – Is a company in Telecom Asia Corporation Group (now True Corporation Plc.) Has been granted a television business concession. Subscription system from OTP, providing services through fiber optic cables. And coaxial Both analog and digital systems, providing services only in Bangkok and metropolitan areas from January 1, 1995 until December 31, 2019, the concession contract period is 25 years.

การรวมกิจการเป็นยูบีซี

เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ทำให้ไอบีซีและยูทีวีต้องหาทางอยู่รอด โดยการควบรวมกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยสามารถใช้ทรัพยากร ของบริษัทในเครือได้อย่างเต็มที่ คือทั้งระบบสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม

And MDS service via microwave Of the Shinawatra group (In the name of UBC (Currently True Visions Public Company Limited) (but after broadcasting only 2 channels such as News24 and Shopping at Home Which can be viewed free of charge) and fiber optic cable systems. With coaxial Of Telecom Asia Group (on behalf of UBC Cable (currently True Visions Cable PCL.))

จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเอ็มไอเอช ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชัน รวมเป็นหุ้นร้อยละ 98 ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยุติการซื้อขายหลักทรัพย์ของยูบีซี โดยกลุ่มทรูฯ ประกาศซื้อหุ้นยูบีซี จากผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อวันที่ 9 มกราคม แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูบีซี-ทรู จำกัด (มหาชน) Then, in the year 2006, the MIH group Which at that time was a major shareholder Sold all of its shares to True Corporation for a total of 98%, making it a major shareholder. The Stock Exchange of Thailand Therefore cease trading in UBC’s securities, with True Group announcing to buy UBC shares From minor shareholders on January 9, then the name changed to UBC-True Public Company Limited

รวมถึงเครื่องหมายการค้าใหม่คือ ยูบีซี-ทรู ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ยูบีซีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทรูวิชั่นส์-ยูบีซี จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครื่องหมายการค้าใหม่คือ ทรูวิชั่นส์-ยูบีซี ต่อมาลดลงเหลือเพียง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์หลอมรวม (Convergence) ธุรกิจในกลุ่มทรูฯ ต่อมาได้เพิ่ม บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

PG SLOT GOLD จากค่าย PG Slot พัฒนามาในรูปแบบใหม่ล่าสุดในชั่วโมงนี้ และวินาที่ใครที่ไม่รู้จักควรจะต้องรู้จักไว้เพราะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่

บทความต่อไป ดูดวงปี 2563 หมอลักษณ์

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

คอมเพรสเซอร์

เรื่องถัดไป

มุก พิชานา

เมนู