บํารุงราษฎร์

บํารุงราษฎร์

บํารุงราษฎร์ การดูแลรักษา ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

บํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นผู้บุกเบิกในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก และให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมาเกือบสี่ทศวรรษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีชื่อ “กรุงเทพ” (The City of Angels) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมการต้อนรับ และอาหารรสเลิศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล International เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยมากกว่า 1.1 ล้าน คนต่อปีจากกว่า 190 ประเทศ

บํารุงราษฎร์

เหตุการณ์สำคัญ

เปิดให้บริการโรงพยาบาล 200 เตียง: 17 กันยายน 2523
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2532
ส่วนต่อขยายอาคารใหม่: 1 มกราคม 2540
เปิดอาคารผู้ป่วยนอกบำรุงราษฎร์: พฤษภาคม 2551
Accredited International Hospital Quality (JCI): ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545
ได้รับการรับรองโดย Global Healthcare Accreditation อยู่ในระดับดีเลิศ: กันยายน 2560.

คุณภาพ ของความปลอดภัยมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่วัดได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2545 ในปี 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กลายเป็นโรงพยาบาล รายแรกในเอเชียที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ DNV GL MIR Certified สำหรับความเสี่ยงในการติดเชื้อ และกลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับ Global Healthcare Accreditation ระดับความเป็นเลิศจาก GHA บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลสูงสุดสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารับการดูแลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล International การได้รับการรับรองมาตรฐานทางคลินิกและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยหลายองค์กรแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงสุด และมีอัตราการติดเชื้อต่ำที่สุดในภูมิภาคและในภูมิภาค โลก

ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญ หลากหลาย…

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลก่อตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรมืออาชีพอื่น ๆ เพื่อการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพทำให้โรงพยาบาลเป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยทุกประเภท และผู้ที่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,300 คนและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ กว่า 4,800 คน ส่วนใหญ่ได้รับใบรับรองระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรออสเตรเลียญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ด้วยเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วซึ่งมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานทางการแพทย์และคุณภาพสูงการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ (มากกว่า 70 รายการย่อย) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

บํารุงราษฎร์

นวัตกรรม และเทคโนโลยี

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็น ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดแผนกเวชศาสตร์ความแม่นยำซึ่งให้บริการการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่เราใช้คือ CardioInsight ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การวินิจฉัยที่ไม่ลุกลามใน การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้เทคโนโลยีนี้

เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแร กของโลกที่นำไอบีเอ็มวัตสันสำหรับมะเร็งวิทยามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการรักษาโรคมะเร็ง

IBM Watson เป็น AI ของการเรียนรู้ของเครื่องที่ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย และผู้ป่วยที่ผ่านมาหลายพันเคส วารสารทางการแพทย์ และตำราการแพทย์หลายร้อยรายการ การวิจัยทางคลินิกล่าสุด และเอกสารข้อมูลมากกว่า 12 ล้านแผ่น

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยให้แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบกับข้อมูลจำนวนมาก และให้การรักษาที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จากจุดเริ่มต้นในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการผ่าตัดปัจจุบัน ได้กลายมาเป็นศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์แห่งนี้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดเช่น MAKOplasty ©, Mazor X และ da Vinci System เพื่อช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ แม่นยำและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโดยมีการบุกรุกน้อยที่สุด สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาร่วมกัน กระดูกสันหลัง และผู้ป่วยมะเร็ง

การดูแล อย่างเอื้ออาทร

การดูแลเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ระหว่างประเทศ

เรื่องราวดังกล่าวนำเสนอโดยสื่อต่างๆเช่น Newsweek, International Herald Tribune, Reader’s Digest, CBS 60 นาที, The Financial Times และ Inside Man ทาง CNN

รายงานข่าวกล่าวถึงการรักษา ที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และการดูแลชาวต่างชาติ ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แพทย์เกือบทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และโรงพยาบาลจ้างล่ามมากกว่า 200 คนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยจากเกือบทุกประเทศ

ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวสามารถรับบริการ end-to-end ตั้งแต่บริการรถรับส่งไปจนถึงการจองโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง ผ่านสำนักงานตัวแทนบำรุงราษฎร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความสะดวกเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของบำรุงราษฎร์ ศูนย์การแพทย์แบบครบวงจร ของโรงพยาบาลสามารถให้บริการตรวจวินิจฉัย แนะนำผู้เชี่ยวชาญและให้การรักษาภายในไม่กี่วันไม่ใช่เป็นสัปดาห์เพื่อใ ห้ ผู้ป่วยชาวต่างชาติได้รับการรักษาที่ต้องการและกลับบ้านได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงใช้นโยบายราคาเดียว (one-price-policy) กับผู้ป่วยทุกราย ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยชาวไทยหรือผู้ป่วยชาวต่างชาติ เราคิดค่าบริการทางการแพทย์เท่ากันทั้งหมด

นอกเหนือจากการให้การดูแล และการรักษาด้วยความเอื้ออาทร.ความสะดวกสบาย และการทำงานร่วมกันเป็นทีมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับความเท่าเทียม และเอาใจใส่ในการรักษา ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากประเทศใด เป็นเหตุให้ชื่อโรงพยาบาลในภาษาไทยคือบำรุงราษฎร์แปลว่า“ ห่วงใยประชาชน”

ภารกิจ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำเสนอประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อบรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทีมดูแลสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพ และห่วงใยมนุษยชาติ

ความเป็นเจ้าของ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นบริษัทมหาชนที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะแพทย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์จากหลายประเทศ และผู้บริหารโรงพยาบาล

อาคารหลักของโรงพยาบาล (เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2540)
เป็นโรงพยาบาลเอ กชน ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาคารหลักของโรงพยาบาล (เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2540)
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาคาร 12 ชั้นพร้อมที่จอดรถใต้ดิน
มีพื้นที่ 70,262 ตร.ม.
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล

อาคาร 12 ชั้นพร้อมที่จอดรถใต้ดิน
มีพื้นที่ 70,262 ตร.ม.
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล

บทความต่อไป ขันธ์ 5

Recent Posts

เรื่องถัดไป

ขันธ์ 5

เมนู