ผล เสีย ของ การ พนัน

ผล เสีย ของ การ พนัน ข้อเสียของการเล่นเดิมพันออนไลน์ หรือพนันออนไลน์

ผล เสีย ของ การ พนัน ผลเสียของการติดการพนัน ได้แก่ สุขภาพร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมเช่นการขาดประสิทธิภาพในโรงเรียนการงานปัญหาทางการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวการโกงกินอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ เช่นปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่น ๆ การวิจัยระบุว่าอันตรายทางอ้อมต่อผู้ติดการพนันคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์และการติดยาอื่น ๆ ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ และผู้ติดการพนันมีสารนิโคตินในร่างกายมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งการเสพติดซ้ำสองจะทำให้การแก้ปัญหายากยิ่งขึ้น

ผล เสีย ของ การ พนัน

สุขภาพจิตผู้ติดการพนันมีความผิดปกติทางอารมณ์ นักวิจัยพบว่า 70% ของคนที่ติดการพนันต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าแบบ unipolar และ 30% ของโรคอารมณ์สองขั้ว ความคิดฆ่าตัวตายและความพยายามในการฆ่าตัวตายประมาณ 17-24% ของผู้ติดการพนันอย่างหนักเคยพยายามฆ่าตัวตายครั้งเดียวในชีวิต เหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเล่นเสียเงินเป็นจำนวนมากและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอีก การสร้างและรักษากระบวนการรับรู้ที่ผิดเพี้ยน เกี่ยวกับการพนันเช่นคิดว่าตัวเองมีทักษะการพนันที่ชนะ เชื่อว่าโอกาสที่จะแพ้และชนะอยู่ที่ 50-50 ทั้งๆที่การพนันหลาย ๆ ครั้งการชนะนั้นต่ำกว่าการเสียหลายเท่าเป็นต้น

การพนันมีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในสมองงานวิจัยทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่ทำลายสมองของเด็ก และเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความของการติดการพนันว่าเป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Pathological Gambling ซึ่งนักพนันต้องทนทุกข์ทรมานจากการพนัน แต่หยุดไม่ได้ก็ยังต้องเล่น เอกสารวิจัยทบทวนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบเป็นระยะ จากการพนันมานานพบข้อมูลที่ยืนยันว่าการพนันไม่ใช่แค่เกมสนุก แต่เป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กได้อย่างถาวร

สถาบันวิจัยสุขภาพจิตแห่งชาติของอเมริกา (National Institute of Mental Health) Ernts et al ได้ศึกษาโครงสร้างสมองของวัยรุ่นด้วยการเอกซเรย์สมอง
ด้วยการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่าสมองของวัยรุ่นยังไม่พัฒนาเต็มที่ . จะเห็นว่าวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ เยื่อหุ้มสมอง
ส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดที่มีเหตุผล (Prefrontal Cortex) จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไปหากวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนันเยื่อหุ้มสมองส่วน
หน้าจะไม่เพิ่มเนื้อสมอง สมองส่วนหน้าไม่ได้พัฒนาอย่างถาวรและอาจต้องตัดแต่งกิ่งเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน มีผลต่อระบบความคิดและพฤติกรรมที่จะดำเนินไปตลอดชีวิต
กล่าวคือกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนต่อความสำเร็จ หวังว่าจะได้รับเงินอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Disadvantages of gambling online Or online gambling

The negative effects of gambling addiction include physical, mental, economic and social health such as inefficiency in school, work,
financial problems. Family relationship problems, mistreatment, crime, and other problems such as alcohol and other substance
abuse problems.Research indicates that the indirect harm to gambling addicts is an increased risk of alcohol and other drug
addiction. Have a negative effect on health And gambling addicts have more nicotine in the body than the general public. This second addiction will make solving problems more difficult. Mental health Gambling addicts have mood disorders.

Researchers found that 70% of people with gambling addicts suffer from unipolar depression and 30% of bipolar disorder. Suicidal Thoughts and Suicide Attempts About 17-24% of heavy gambling addicts have tried suicide once in their lifetime. Most of this
happens immediately after playing, losing a lot of money and having another negative impact on your mental health. Creating and maintaining distorted cognitive processes With regard to gambling, for example, think of yourself with winning gambling skills.
Believe that the chance of losing and winning is 50-50, despite the fact that many gambling wins are lower than losing multiple times, etc.

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ruay.com login

เรื่องถัดไป

ยูเครน

เมนู