พระสิวลี

พระสิวลี

พระสิวลี เป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร

พระสิวลี เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านับได้ 80 รูปสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระสิวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกไลวงศ์ อุปสมบทในสำนักสาริบุตรบรรลุอรหัตผล ในขณะที่ทรงผมเองและหลังจากผนวชแล้ว ท่านเป็นผู้ที่มีลาภสักการะในกุศลที่ทำมาในอดีตด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นทนายผู้ยิ่งใหญ่ ในทางที่โชคดีมาก

พระสิวลี

บ้านเกิด
พระสิวลีเถระเป็นโอรสของพระนางเจ้าสุภาวัส พระราชธิดาของพระราชาแห่งโกลิอัทอยู่ในครรภ์ได้ 7 ปี 7 เดือน 7 วันเมื่อตั้งครรภ์เสร็จมารดาของเธอมีโชคลาภมากเมื่อคลอดออกมาก็คลอดออกมาอย่างง่ายดาย พุทธานุภาพถวายพระพรว่า “ขอให้นางสรรพวาสามีความสุขปราศจากโรคหนอนพยาธิเกิดบุตรชายไร้โรคภัยไข้เจ็บ”

เมื่อประสูติและบริวารถวายพระนามว่าสีวลีกุมารในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพระชาติเป็นเวลา 7 วันสีวลีกุมารถือครองราชย์ถวายพระพุทธเจ้าและ พระสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน เมื่อเติบโตขึ้นท่านได้เข้าสู่ฐานะปุโรหิตในเมืองสาริบุตร ได้บรรลุมรรคผลในกาลที่บุตรสำเร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะไม่ขาดด้วยปัจจัยทั้งสี่จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นทนายที่ดีในทางโชคดีมาก

จุดจบของชีวิต
ในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่าดับขันธะที่ใด แต่เขาก็ยังคงรักษาขันธ์ไว้ตลอดเวลาที่ผ่านไป

พระสิวลีเถระในความเชื่อของคนไทย เพราะพระสิวลีเถระเป็นชาวอาราหารที่มีมารยาทดีเยี่ยมในทางลาภมาก คนไทยเชื่อว่าใครได้บูชาพระสิวลีเถระ จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งคนไทยยังเชื่อว่ามีผู้ที่ได้รับในสมัยพุทธกาลนั่น คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้าชื่อสุภาวดี เธอศรัทธาในศาสนาพุทธ และเคารพอย่างสูงของพระสิวลีเถระ เมื่อมารดาของเธอได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งแล้วพระสิวลีก็อวยพรว่า“ จงมี แต่ความมั่งคั่งร่ำรวย เงินจากการค้าเงินไหลมาเทมาสมความปรารถนา “ หลังจากนางสุภาวดีได้รับพรจากพระสิวลีเถระ. ไม่ว่าเธอและพ่อแม่จะไปไหนก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามี แต่ผลกำไรไหลเข้ามาทุกครั้งซึ่งนางสุภาวดีเป็นที่รู้จักของคนไทยเช่นกันซึ่งก็คือนางกวัก

อธิษฐานขอโชคลาภจากสีวลี
นโม 3 จบ
สีวลีมหาเถรมิหัง (3 จบ)
มหาสิวลี ธ โรมหาลาโภโหติมหาสิวลีธีรภังคเมธา

คาถาบูชาสำหรับคนเกิด 7 วันต่อไปนี้
วันอาทิตย์ (เพื่อจบการสวดมนต์ 6)
ฉิมพะลีจามหานะมังสัปปาละภวิสสะเตราสานุภาหะนะสะทาโนติปิยยังมา

วันจันทร์ (สวด 15 จบ)
ยางปุริ, โสวายานติ, วัฑฒิหิวาสะ, พีหิวัธรานุภาเวนสา, ตันโนปิยะกังมา

วันอังคาร (สวด 8 จบ)
ฉิมพะลีจามหาเธโรโสภาจยาทิมหิจยาลาภุมิลาโภสลาภาวันธูสภดา

วันพุธ (เพื่อจบการสวดมนต์ 17)
ติตฺตปเวย์ราชปิยชระธาเมศรัตตินีรังสรรค์

วันพฤหัสบดี (เพื่อจบการสวดมนต์ 19)
ฉิมพะลีจามหาเทวีกเทวพิปูชิโตโสรโหปัจจุบัน

วันศุกร์ (เพื่อจบการสวดมนต์ 21)
ฉิมพะลีจามหาเถรเทวทนารปุชิโตโสระปาชญาธิมาหลาดกะรนตุเมลานะอุตตโมโหติสัปปายะ

วันเสาร์ (สวด 10 จบ)
ฉิมพะลีจามหานะมังกิ้น ธ พราชปุชิตังสัปปาทังปสิฏฐุราสานุภาเวนสา

พระสิวลี

Siwali Phra Siwali is a monk, a disciple of the Lord Buddha, able to count 80 important Buddhist figures in the Buddha era. Phra Siwali Thera was a prince in Golai Wong. He was ordained in Saribut Sattana Arahatpon, while wearing his own hair and after entering the ordination, he was a person who had a fortune to pay homage to the charities he had done in the past. In a very lucky way.That Buddha will be mercy, great popularity, good government work.

Chanting, chant, color, phrase, memorization of the day If you can pray every day until the end of 7 days, it is even better, but if you are asking for a special fortune, for example, to contact important errands in one day, it can be done. Pray incantations to worship the Siwalee Buddha. Take it first and then chant the spell of fortune, color, phrase according to the power of the day when going to do business or trade, pray in your heart all the time that “Nachali Ti Prasila” or praying before going to bed every night according to the prayer day.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป พอเถอะ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

pg slot demo

เรื่องถัดไป

ดาวน์โหลด gclub slot

เมนู