มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงาน

มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล กระแสไฟฟ้าทำงานของมอเตอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดระหว่างขั้วของแม่เหล็ก

ทำให้ขดลวดหมุนรอบแกนและเมื่อสลับอิเล็กโทรด การหมุนของขดลวดจะกลับทิศทางเดิม แต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องความเร็วที่แตกต่างกัน รอบหรือกำลังที่แตกต่างกันซึ่งมอเตอร์แต่ละประเภทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานของแก๊สไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภทคือ
1.มอเตอร์กระแสตรงมอเตอร์กระแสตรงเป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กระแสตรงเพื่อผ่านขดลวดกระดองเพื่อทำให้เกิดการดูดและแรงผลักของแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างโดยขดลวดของมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์หมุน
2.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) AC Motor คือมอเตอร์ที่ต้องใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการดูดและแรงผลักแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดเพื่อทำให้มอเตอร์หมุน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวหรือที่เรียกว่ามอเตอร์เฟสเดียว (A.C. Sing Phase)

1.มอเตอร์แบบแยกเฟส, เฟสเดียว, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบแยกเฟส มอเตอร์เฟสขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า 1/3 แรงม้า 1/2 แรงม้าจะมีขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction motor). มอเตอร์นี้นิยมใช้กันมากในตู้เย็นปั๊มน้ำขนาดเล็ก เครื่องซักผ้า

2.Capacitor Motor Capacitor เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับมอเตอร์แยกเฟสมาก แตกต่างตรงที่มีตัวเก็บประจุเพิ่มเติมที่ทำให้มอเตอร์นี้พิเศษกว่ามอเตอร์แบบแยกเฟส: มีแรงบิดเริ่มต้นสูงกระแสสตาร์ทต่ำ 10 แรงม้า. มอเตอร์นี้นิยมใช้กับปั๊มน้ำเครื่องอัดอากาศตู้แช่ตู้เย็น

3.Repulsion Motor เป็นมอเตอร์ที่มีขดลวดโรเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมมิวเตเตอร์และมีแปรงถ่านเป็นตัวเชื่อมต่อแบบลัดวงจรทำให้สามารถปรับความเร็วและแรงบิดได้ โดยการปรับตำแหน่งของแปรงสเตเตอร์ (Stator) จะมีขดลวดเพียงชุดเดียวที่พันอยู่ในร่องเหมือนกับขดลวดวิ่งของมอเตอร์แยกเฟสเรียกว่าขดลวดหลักเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แรงบิดเริ่มหมุนสูง ความเร็วคงที่ขนาด 0.37-7.5 กิโลวัตต์ (10 แรงม้า) ใช้กับปั๊มคอมเพรสเซอร์ปั๊มลมปั๊มน้ำขนาดใหญ่

4.ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal Motor) เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่มีกำลังตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า แหล่งจ่ายไฟ DC และเข้ากันได้กับแหล่งจ่ายไฟ AC 1 เฟสมอเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น: แรงบิดเริ่มต้นสูงความเร็วที่ปรับได้ปรับความเร็วได้ง่ายทั้งตัวลดแรงดันไฟฟ้าและวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปจะใช้เป็นไดรฟ์สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นอาหาร เครื่องบดและมีดโกนไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้ามอเตอร์จักรเย็บผ้าสว่านไฟฟ้า

2.มอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 2 เฟสหรือที่เรียกว่ามอเตอร์สองเฟส (A.C.Two phase motor)

3.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสหรือที่เรียกว่ามอเตอร์ทีเฟส (A.C. Three phase Motor)

อย่าใช้เครื่องประเภทนี้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถึง 220 โวลต์เนื่องจากมอเตอร์จะไม่หมุนและทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับซึ่งจะทำให้ขดลวดร้อนมากและอาจทำให้ไหม้ได้ เมื่อมอเตอร์หมุนจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสะสมภายในขดลวด แต่ทิศทางการไหลสวนทางกับกระแสที่มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเดิม ทำให้ขดลวดมอเตอร์ไม่ร้อนจนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ติดต่อเรา

มอเตอร์ไฟฟ้า

Electric Motor An electric motor is an electrical device that converts electrical energy into mechanical energy. The working electric current of a motor is an electrical appliance that converts electrical energy into mechanical energy. It consists of a coil that is wrapped around a metal core placed between the magnetic poles. When an electric current is passed into the coil between the poles of the magnet.

Causing the coil to turn around its axis and when switching electrodes The rotation of the coil will reverse its original direction. Each type has different speed characteristics. Different cycles or power that each motor type can be divided into two types according to the nature of the gas-electric operation.

Do not use this type of appliance during a power outage. Or the voltage is less than 220V as the motor will not spin and cause reverse voltage which will cause the coil to get very hot and possibly burn out. When the motor rotates, electric induction occurs.

บทความต่อไป ฆาตกรรมหรรษา ใครฆ่าคุณปู่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ct scan

เมนู