สถานทูตเยอรมัน

สถานทูตเยอรมัน

สถานทูตเยอรมัน ข้อมูลติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี

สถานทูตเยอรมัน เยอรมนีได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย กับสถานทูตเยอรมันกรุงเทพฯและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สามแห่งในเชียงใหม่พัทยาและภูเก็ต ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2503 สถานทูตเยอรมันได้ย้ายไปที่ถนนสาทร สถานทูตเยอรมันประกอบด้วยอาคารสำนักงานสามชั้นดังต่อไปนี้ อาคารฝ่ายกฎหมายและกงสุลและบ้านพักทูต สามารถมาติดต่อที่สถานทูตได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 โดยนัดหมายผ่านระบบนัดหมายของสถานทูตเท่านั้น

สถานทูตเยอรมัน

สถานทูตเยอรมันมีฝ่ายไหนบ้างดังนี้

อกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนสูงสุดของเยอรมนีในประเทศไทย มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนี และไทยในทุกๆด้านซึ่งรวมถึงการจัดการกับคณะผู้แทนระดับสูงในด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและสื่อมวลชน

ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สังเกตการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างเยอรมนีและไทย การเมืองภายในและภายนอกของประเทศไทยรายงานข้อมูลการเมืองการปกครองของเยอรมัน ต่อรัฐบาลไทยรวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเยอรมนีสำหรับรัฐบาลเยอรมัน

ฝ่ายเศรษฐกิจ
ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลความสัมพันธ์ทางการค้าเยอรมัน – ไทย ภารกิจหลักคือการสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนในเยอรมนี ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สมาคมและ บริษัท ของทั้งสองประเทศฝ่ายเศรษฐกิจยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าของเยอรมนีและไทย โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับหอการค้าเยอรมัน – ไทย

กรมประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สังเกตการณ์ วิเคราะห์และประเมินข่าวสารในสื่อต่างๆของประเทศไทยประสานงานกับนักข่าวและสื่ออื่น ๆ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกของสถานทูต รับผิดชอบภาพลักษณ์ของเยอรมนีในสายตาของคนไทยหรือ“ การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง” ให้คนไทยเข้าใจประเทศเยอรมนีอย่างรอบด้านและเป็นจริง แผนกประชาสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในเยอรมนี

ฝ่ายกฎหมายและกงสุล
ฝ่ายกฎหมายและการอนุรักษ์ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านกฎหมาย สำหรับชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
การออกใบอนุญาตทำงานอยู่ภายใต้กฎหมายกงสุลและข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ ของเยอรมนีตลอดจนข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านผู้ถือสัญชาติไทยสามารถขอคำแนะนำด้านกฎหมายและกงสุลเช่นเมื่อยื่นขอวีซ่า

ในแผนกกฎหมายและกงสุลยังมีสำนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจสหพันธรัฐเยอรมัน (BKA) ทำหน้าที่เสริมสร้างและกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เยอรมันร่วมกับฝ่ายไทย และประสานงานการติดต่อกับเจ้าหน้าที่กฎหมายเยอรมันสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย

ฝ่ายวัฒนธรรม
กรมวัฒนธรรมมีหน้าที่กำหนดและดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และการศึกษาของรัฐบาลเยอรมันในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรด้านการศึกษาและภาษาเช่นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาต่อในเยอรมนีนอกจากนี้ ฝ่ายวัฒนธรรมยังสนับสนุนการทำงานขององค์กรเยอรมันในประเทศไทยเช่นสถาบันเกอเธ่หรือองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมัน (DAAD) คือ รับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนการศึกษาต่อในเยอรมนี

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายธุรการมีหน้าที่จัดการงานธุรการต่างๆในสถานทูตเช่นจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต งานติดตั้งระบบต่างๆในสถานทูตงานซ่อมบำรุงอาคารและตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่สถานทูต

ทหารแนบ
ผู้ช่วยทูตทหารมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทางทหารในประเทศเจ้าภาพต่อรัฐบาลเยอรมัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมเยอรมันและประเทศไทย

สถานทูตเยอรมัน

German Embassy Germany has established a representative office in Thailand. With the German embassy in Bangkok and three honorary consulates in Chiang Mai, Pattaya and Phuket since 1960, the German embassy has moved to Sathorn Road. The German Embassy consists of the following three-story office buildings. Legal and Consular Building and Embassy House Able to contact the embassy from April 20, 2020 by making an appointment only through the embassy appointment system. It is not clear whether If the COVID situation deteriorates again Germany Will and / or EU member states implement further travel restrictions Therefore, travelers should be aware of the following conditions

Obtaining a visa cannot guarantee entry into Germany.German Federal Police (Bundespolizei) in charge will decide whether to enter or not. In general The German Federal Police will decide the entry permission only upon arrival at the airport or the German border.The German embassy and consulate are not responsible for this. Before the trip The embassy recommends that you read the German Federal Police website (“Corona Virus FAQ”) or call the German Federal Police Hotline. (Bundespolizei) to get the current information. Whether you will be able to enter or not.

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

foin

เรื่องถัดไป

โหลดline

เมนู