สถานีรถไฟ

สถานีรถไฟ

สถานีรถไฟ ประวัติการรถไฟในประเทศไทย

สถานีรถไฟ ความสนใจในการรถไฟในประเทศไทยเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2382 ราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียควีนแห่งอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณาการ และพระราชสาส์นมาถวายพร้อมกับนำสนธิสัญญาฉบับใหม่ไปแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งของบรรณาการที่นำเสนอที่ เวลานั้นเป็นรถไฟจำลองที่ ย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วยรถจักรไอน้ำและรถพ่วงที่สมบูรณ์สามารถวิ่งบนรางด้วยแรงไอน้ำแบบเดียวกันกับรถขนาดใหญ่ที่ใช้ในเกาะอังกฤษดูเหมือนจะเป็นหัวใจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2429 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานให้ บริษัท เดนมาร์ก สร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยระหว่างกรุงเทพฯและสมุทรปราการ แต่ บริษัท ยังขาดทุนทรัพย์อยู่จึงไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กู้เงินเพื่อสมทบทุนส่วนหนึ่งและเสด็จเยี่ยมแซ่ดินเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2484 โดยเปิดทางรถไฟที่สถานีสมุทรปราการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 โดยใช้รถจักรไอน้ำในการลากจูง. แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในเวลาต่อมาทางรถไฟสายนี้เลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516

สถานีรถไฟ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตั้งกรมรถไฟขึ้นเป็นกระทรวงโยธาธิการโดยมีเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์เป็นรัฐมนตรีและนายเคเบ ธ จ์นายรถไฟชาวเยอรมันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ การเปิดประมูลสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2434 และในปี พ.ศ. 2482 การก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน พอเปิดเดินรถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธี

เปิดการเดินรถระหว่างสถานีกรุงเทพฯ – อยุธยาระยะทาง 71 กม. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 การรถไฟได้ถือเอาวันที่ 26 มีนาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนารถไฟ จากนั้นการก่อสร้างระยะที่ 2 จากอยุธยาผ่านแยกบ้านภาชีถึงสถานีแก่งคอยระยะทาง 53 กม. และจากสถานีแก่งคอยถึงสถานีนครราชสี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443 เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่ง ให้แยกกรมรถไฟออกเป็นสองกรมคือกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้ การก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือจากชุมทางบ้านภาชีถึงเชียงใหม่ระยะทาง 661 กม. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2509

เนื่องจากทางรถไฟสายเหนือถูกสร้างขึ้น

โดยมีความกว้าง 1.435 เมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสากลที่คนส่วนใหญ่ใช้ในโลก (Standard Gauge) ในขณะที่สายใต้มีความกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) ไม่สะดวกในการเดินทางร่วมกันทำให้ต้องขนย้ายสับเปลี่ยนแทนการขนส่งทอดเดียวเป็นต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจากขนาดกว้าง 1.435 เมตรเป็น 1 เมตร
เท่ากันทั้งหมด จากนั้นสร้างทางแยกจากสถานีบางซื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระราม 6 ไปบรรจบสายใต้ที่สถานีตลิ่งชัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การขนส่งทาง
รถไฟเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับทางรถไฟของประเทศเพื่อนบ้านเช่นรถไฟมลายาและรถไฟสิงคโปร์รถไฟกัมพูชาซึ่งมีขนาดถนนเท่ากันกว้าง 1 เมตร เช่นกัน

สถานีรถไฟ

Railway construction to the south of the country Which starts from Thonburi Station (Bangkok Noi) to Petchaburi Province Has performed in stages And built a total of 3 ports, namely at Kantang, Songkhla and Ban Don (Surat Thani), and built temporary factories at Songkhla and Kantang To assemble a locomotive and wheels Which was transported from abroad by boat, the construction of the southern line was built from Phetchaburi to the south and from Songkhla Kantang to the north, converging at

Chumphon. And built a way from Hat Yai Station to Padang Besar and Su-ngai Kolok Stations Along with the opening of the bus periodically President construction The southern line from Thonburi-Su-ngai Kolok, a distance of 1,144 km, was completed in 1962. The destination of this railway line connects to the Malaya Railway at Su-ngai Kolok Joint Station. And Padang Besar

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

kill it

เรื่องถัดไป

แจ้งว่างงาน

เมนู