สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล ความอดอยากผู้คนไม่ยอมใช้เงิน และฝังเงินลงดิน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ประวัติศาสตร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งขาดแคลน ความอดอยากผู้คนไม่ยอมใช้เงิน และฝังเงินลงดินต่อมาได้แก้ปัญหานี้ด้วยการตั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระศรีไชยบาล (ชินหงส์) (ต่อมาเลื่อนเป็นพระยาศรีไชยบาล) การจับสลากในระยะแรกจะเล่นกันในกลุ่มภาษาจีนที่เรียกว่า“ ห่าวฮวย” (花會) หมายถึงการประกอบดอกไม้เพราะ แต่เดิมสลากเขียนเป็นรูปดอกไม้ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาจีนโดยทำเป็นแผ่นเล็ก 34 แผ่น

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เขียนชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณบนป้ายให้แทงว่าใคร

จะเป็นชื่อใดหากเจ้ามือทายถูกจ่าย 30 ต่อหนึ่งต่อมาเมื่อการพนันแพร่เข้าสู่สังคมไทยจึงได้มีการออกสลากเป็นอักษรไทย (ซึ่ง ใช้ตัวอักษร 36 ตัว) จึงเรียกว่า “สลากก.” โดยสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการให้สัมปทานอย่างไรก็ตามนายอัคนีลอตเตอรีได้รับพระราชทานเป็น“ ขุนบ้าน” หรือ“ ขุนบ้าน” มีรายได้จากอากรสลากจำนวนมากและได้กลายเป็นรายได้สำคัญของรัฐ

ความต้องการคนเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้ดังนั้นขุนบ้านจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริให้ยกเลิกการพนัน แต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สำคัญจึงทรงมีพระราชดำริ ยกเลิกหน้าที่คาสิโนก่อนและค่อย ๆ ยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่ 6 สมัยรัชกาลที่ 5 หวยออกงวดแรก เพื่อหาเงินบริจาคเพื่อการกุศลและยังมีลอตเตอรี่อีกมากมายในงานพิเศษ เลิก การ พนัน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล

จนถึงรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พ.ศ. หวยออกเป็นประจำและในปี พ.ศ. 2482 ได้จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การจับสลากเป็นประจำการเล่นลอตเตอรีได้เปลี่ยนไปใช้เลขท้ายลอตเตอรีเป็นการออกลอตเตอรี่แทนการจับสลาก A-B แบบเดิม

สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล 2 คู่ต่อ 1 ใบก่อนเปลี่ยนเป็นแบบทีละใบ (มีขนาดเล็กเพียงครึ่งเดียว) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทหนึ่งในประเทศไทยผู้ที่ต้องการขายจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ปัจจุบันออกในวันที่ 1 และ 16 ของเดือนยกเว้น

งวดวันที่ 1 มกราคมเปลี่ยนเป็นวันที่ 30 ธันวาคมของปีก่อนเนื่องจากเป็นวันปีใหม่ งวดวันที่ 16 มกราคมเปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลในวันที่ 17
มกราคมเนื่องจากเป็นวันครู ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคมเปลี่ยนเป็นการออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ หมายเหตุ: วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เลื่อนการรับรางวัลเป็นวันที่ 2 มิถุนายนเนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา 16 สิงหาคม 2558

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพะยอมมหาสังฆปรินายกวันที่ 1 มีนาคม 2561 เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 2 มีนาคมเนื่องจากเป็น
วันมาฆบูชา 16 กรกฎาคม 2562 เลื่อนการมอบรางวัลเป็น 15 กรกฎาคมเนื่องจากเป็น วันอาสาฬหบูชาและวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เลื่อนวันออกรางวัล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา

ปัจจุบันสำนักงานพิมพ์และจำหน่ายสลากอย่างน้อยใบละ 50 ใบโดยที่ 01-50 เป็นสลากปกติ 51–100 เป็นสลากการกุศลที่มีหมายเลข เหมือนกันสำหรับทุกชุด (ตั๋วก่อนปี 1995 จะเป็นตัวเลข 7 หลักตั้งแต่ 0000000–9999999) จะมีตั๋ว 2 คู่นั่นคือหนึ่งใบจะมีสองชุดที่มีหมายเลขเดียวกัน ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น 2 เท่า

สลากกินแบ่งรัฐบาล

Government Lottery

Government lottery history Government Lottery, about the year 2375, Rama 3, which lacked starvation, people refused to use the money. And bury money into the ground Later solved this problem by setting up a government lottery, so His Majesty graciously ordered Phra Sri Chaiban (Chinnhong) (later promoted to Phraya Si Chaiban), the lottery in the first stage will be played. In the Chinese language called “Hao Huai” (花會) means flower composition because Original the lottery was written in a flower shape, then changed to the Chinese name by making 34 small sheets.

The 1st January installment changed to December 30th of the previous year because it was New Year’s Day 16th January, changed to the 17th January award ceremony, because it was Teacher’s Day, 1st May, changed to the 2nd award. May on the National Labor Day Note: June 1, 2015 postponed the award to June 2 because it is Vesak Day 16 August 2015.

อ่านต่อ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

bbc news

เรื่องถัดไป

foodpanda

เมนู