สุเทพ วงศ์กําแหง

สุเทพ วงศ์กำแหง

สุเทพ วงศ์กําแหง

สุเทพ วงศ์กําแหง เรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงเกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมาศึกษาตั้งแต่โตจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่บ้านเกิดความหวังของการเป็นนักร้องเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโดยมักจะได้รับให้เหตุผลเสียงชาติที่โรงเรียนเสมอกัน ๆ

Air Master Suthep Wongkamhaeng was born on June 12, 1934 in Sung Noen District, Nakhon Ratchasima, studied PG from growing up until finishing grade 6 in his hometown. Often given the same national voice reasons at school

สุเทพวงศ์กำแหงเกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดนครราชสีมา เขาเป็นศิลปินร้องเพลงไทยสากลที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศมากว่า 40 ปีติดต่อกัน ผลงาน การร้อง เพลง ของเขา เป็น ที่ประจักษ์ใน พรสวรรค์ อันสูงส่ง ได้ พัฒนา วิธี การขับร้อง เพลงไทย สากลให้ไพเราะ และ เพิ่ม ความสวย งาม ในศิลปะ แขนงนี้ตามลำดับ ผู้ มุ่งมั่น ทำงาน อย่าง ต่อเนื่องจนมีผลงาน เพลงมากมาย เช่น ร้องเพลง ภาพยนตร์ และ โทรทัศน์ พระบาทสมเด็จ Slot พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพลงที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ศาสนา และ จริย ธรรมตลอด จน การ ใช้ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อ ประโยชน์ ของ ประเทศ ทำ ให้ เขา ได้ รับประวัติ ทอง อย่างน้อย 5 รายการ ยอดเยี่ยมและ อื่น ๆ อีก มากมาย รางวัล อื่น ๆ ชัดเจน มากจน ชีวิตจะหาไม่

สุเทพ วงศ์กําแหง

รางวัล

รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
รางวัลเสาอากาศทองคำ
โล่เพชร
โล่ประกาศเกียรติคุณของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์กิตติมศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณวัดไทยในลอสแองเจลิส
ครุศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ (วิจิตรศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมาคมดนตรีโล่ สล็อต เกียรติยศแห่งประเทศไทย, 2525
สาขาศิลปะการแสดงรางวัลศิลปินแห่งชาติ (ดนตรีไทย – การขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2533

Royal Golden Gramophone Award
Golden Antenna Award
Diamond shield
Honorary Plaque of the Music Association of Thailand
Honorary Degree in Fine Arts
A plaque of honor for a Thai temple in Los Angeles
Bachelor of Education Kitimasak (Fine Arts), Rajamangala Institute of Technology
Royal Honor Shield Music Association of Thailand, 1982
National Artist Award Performing Arts (Thai International Music – Singing), Office of the National Culture PG Slot Gold Commission, 1990

เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
เสียชีวิต 27 กุมภาพันธ์ 2020 (85 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส Potsadee Anakmontri
อาชีพนักบินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์นักการเมือง
ศิลปินแห่งชาติ 2533 – ศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง)


Born May 12, 1934
Died February 27, 2020 (85 years)
Bangkok
Spouse Potsadee Anakmontri
Airman career, singer, actor, film director, politician.
National Artist 1990 – Performing Arts (Thai International Song – Singing)

ติดต่อเรา

บทความต่อไป โปรแกรม สถิติ บา คา ร่า

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

kiwi

เรื่องถัดไป

Astolfo

เมนู