แมวน้ำ

แมวน้ำ

แมวน้ำ

แมวน้ำ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่คือPinnipedia ซึ่งในวงศ์นี้ก็ยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 วงศ์ คือ วงศ์
 Otariidae ( เป็นแมวน้ำที่มีใบหู ) วงศ์ Odobenidae ( พวกวอลรัส ) และ วงศ์ Phocidae ( พวกไม่มีใบหู ซึ่งจัดว่าเป็นแมวน้ำที่แท้จริง )

แมวน้ำ

แมวน้ำที่ถูกจัดอยู่ใน Family Phocidae นั้นจะแบ่งออกได้เป็น 19 species ได้แก่

 1. Hooded Seal – Cystophoracristata Situation: เสี่ยงสูญพันธุ์ พบที่ ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Atlantic
 2. Bearded Seal – Erignathusbarbatus Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Atlantic Pacific
 3. Gray Seal – Halichoerusgrypus Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Atlantic
 4. Ribbon Seal – Histriophocafasciata Situation:พบที่ เอเชีย อเมริกาเหนือ ทะเล Arctic Pacific
 5. Leopard Seal – Hydrurgaleptonyx Situation มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ ทะเล แอนตาติกา ออสเตเรีย/โอเชียเนียร์
 6. Weddell Seal – Leptonychotesweddellii Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ แอนตาติกา ทะเล Atlantic Indian Pacific
 7. Crabeater Seal – Lobodoncarcinophaga Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ แอนตาติกา ทะเล Atlantic Indian Pacific
 8. Northern Elephant Seal – Miroungaangustirostris Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ อเมริกาเหนือ ทะเล Pacific
 9. Southern Elephant Seal – Miroungaleonina Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ แอฟริกา แอนตาติกา ออสเตเรีย/โอเชียเนียร์ อเมริกาใต้ 
 10. Mediterranean Monk Seal – Monachusmonachus Situation: วิกฤต พบที่ แอฟาริกา เอเชีย ยุโรป ทะเล Atlantic Mediterranean/Black sea
 11. Hawaiian Monk Seal – Monachusschauinslandi Situation: วิกฤต พบที่ อเมริกาเหนือ ทะเล Pacific
 12. Caribbean Monk Seal – Monachustropicalis Situation: สูญพันธุ์ (เคย)พบที่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
 13. Ross Seal – Ommatophocarossii Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ แอนตาติกา ทะเล Atlantic Indian Pacific
 14. Harp Seal – Pagophilusgroenlandicus Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Atlantic Pacific
 15. Spotted Seal – Phocalargha Situation: พบที่ เอเชีย อเมริกาเหนือ
 16. Harbor Seal – Phocavitulina Situation: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Atlantic Pacific
 17. Caspian Seal – Pusacaspica Situation: อันตราย พบที่เอเชีย
 18. Ringed Seal – Pusahispida สถานการณ์: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ทะเล Arctic
 19. Baikal Seal – Pusasibirica สถานการณ์: มี ความเสี่ยงน้อย พบที่ เอเชีย

ความแตกต่างของแมวน้ำและสิงโตทะเล

แมวน้ำสิงโตทะเล
หูไม่มีใบหู มีแต่รูหูมีใบหู
ครีบหน้าสั้น มีขนปกคลุม นิ้วยาวยาว ปกคลุมด้วยผิวหนัง นิ้วสั้น
ครีบหลังยื่นออกทางท้ายลำตัว ไม่สามารถหมุนได้สามารถหมุนได้ เหมาะสำหรับเดินบนพื้นดิน
ฉนวนกันน้ำได้มาจากชั้นไขมันที่หนามากๆแต่ขนไม่หนาพอที่จะเก็บอากาศเพื่อเป็นฉนวนกันน้ำได้ได้มาจากขนที่หนาและร่วมกันชั้นไขมัน ที่สามารถกักเก็บอากาศเพื่อเป็นฉนวนกันน้ำได้

บทความต่อไป อีกา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ต้มยํากุ้งน้ําข้น

เรื่องถัดไป

ฟังเพลงยุค90

เมนู