แหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330

รายละเอียดแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทย บริเวณตอนบนสุดของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลในหรืออ่าวนคร เป็น ชุมชนชาวประมง ส่วนด้านอ่าวไทยเป็นหาดทรายยาวขนานไปกับทิวสนทะเล มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป ร้านอาหารริมหาด มีส่วนแสดงเหตุการณ์ในอดีตครั้งเกิดมหาวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต
Detail Sand Cape, a PG crescent-shaped image that juts into the Gulf of Thailand At the top of Pak Phanang district The side next to the sea or Nakhon Bay It’s a fishing community The Gulf of Thailand is a long sandy beach parallel to the pine trees. There is a souvenir shop. Processed seafood Beach restaurant Participating in the past events of Tropical Storm Harriet

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ซึ่งทำให้ชาวตะลุมพุกสูญหายไปกว่า 1300 คน ลักษณะเด่นเป็นพื้นดินที่ยื่นออกมาบริเวณทะเลและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติ“แหลมตะลุมพุก” คำว่าตะลุมพุก เป็นนามของปลาชนิดหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในบริเวณปลายแหลมแห่งนี้ ชาวบ้านเลยเรียกแหลมนี้ว่าแหลมตะลุมพุก” Slot จากการมีปลาตะลุมพุกชุกชุมมาจนถึงทุกวันนี้  

แหลมตะลุมพุก

ปัจจุบันปลาตะลุมพุกในบริเวณปลายแหลมไม่มีแล้ว

มีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานในราวรัชกาลที่ 2,3 สมัยรัตนโกสินทร์ ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่พวกแรกเป็นชาวไทยอิสลาม เข้ามาทำการประมง   ปัจจุบันมีกุโบ(หลุมฝังศพ) เก่าอยู่หลายแห่ง หลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยทำการค้า
There were people to settle in the reign of King Rama 2,3 Rattanakosin period. The first immigrants arrived in Islam. Come and do fishing There are many old kubo (tombs) today. After that, there were Chinese immigrants to live and trade.

มีโรงพระจีนและประชาชนในตำบลมีเชื้อสายแซ่ ต่างๆ พวกสุดท้ายเป็นคนไทยพื้นเมือง   ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประสมทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งทางศาสนาอิสลาม (แม่แหมะ ตาแหลม) คนจีน (ก๋ง) ไทยพุทธ (พ่อท่านลาภ พ่อท่านสว่าง) ตำบลแห่งนี้ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งไทย จีน อิสลาม มีโรงเรียนจีน วันสำคัญของคนจีนมีธงชาติจีนมากกว่าธงชาติไทย ประชากรอพยพมาอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 800 ครัวเรือน และที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 เคยเสด็จแหลมตะลุมพุก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2432 จากบันทึกจดหมายเหตุเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ.108
People live intensely, including Thai, Chinese, and Islamic schools. Important days for the Chinese people have the Chinese flag more than the Thai flag. The immigrant population resided at least 800 households and, most importantly, King Chulalongkorn, the fifth time, had visited Cape Mallu on 19 July 1889 from the memoirs of a trip to Malaya, R. 108.

โดยได้บรรยายสภาพความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของประชาชนว่า “ที่แหลมนี้ เป็นหาดแคบนิดเดียวแต่ยังยาววงเป็นอ่าวเข้าไปไกล มีเรือนประมาณ ๗๐ หลัง ปลูกมะพร้าวมาก มีของที่เป็นสินค้าขายออก คือ ปลาเค้า ปลากระบอก เคย แตงเป็นมาก เวลาบ่าย ๔ โมง เสด็จกลับมาลงเรือพระที่นั่ง แล้วออกเรือพระที่นั่งต่อมา” (หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน) ข้อมูลแนะนำ

สิ่งดึงดูดใจ

เแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมยาวเรียวลงไปในอ่าวไทยติดต่อกับผืนดินตอนบนของตัวอำเภอปากพนัง ด้านนอกติดกับอ่าวไทย เป็นหาดทรายขาวสะอาดมีต้นสนเป็นแนวยาวดูสวยงามมาก มีเปลือกหอยชนิดต่างๆอยู่เต็มไปหมด ล้วนแต่เป็นเปลือกหอยที่สวยงาม และที่ปลายสุดของแหลมมีกระสล็อต โจมไฟบอกสัญญาณการเดินเรือ นอกจากนี้แหลมตะลุมพุกยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ที่ทุกคนคงจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เพราะโศกนาฏกรรมวาตภัยในครั้งนั้น ทำให้แหลมตะลุมพุกเปลี่ยนสภาพจากความสวยงามรื่นรมย์เป็นสุสานแห่งอดีตที่ฝั่งใจคนไทยทั้งชาติไปชั่วนิรันดร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์ :08:00 – 17:00 วันจันทร์: 08:00 – 17:00 วันอังคาร: 08:00 – 17:00 วันพุธ: 08:00 – 17:00 วันพฤหัสบดี: 08:00 – 17:00 วันศุกร์: 08:00 – 17:00 วันเสาร์: 08:00 – 17:00 หมายเหตุเวลาทำการ : –

Sunday: 08:00 – 17:00 Monday: 08:00 – 17:00 Tuesday: 08:00 – 17:00 Wednesday: 08:00 – 17:00 Thursday: 08:00 – 17 : 00 Friday: 8:00 AM – 5:00 PM. Saturday: 8:00 AM – 5:00 PM. Note hours: – PG Slot Gold

กลุ่มนักท่องเที่ยว

• กลุ่มครอบครัว• กลุ่มผู้สูงอายุ• กลุ่มวัยทำงาน• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น• กลุ่มสตรี• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

Tourist group

Family group Elderly groups Working age group Student Groups / Youth / Adolescents • Women Groups • Couples / Married Couples • Soft Adventure & Ecotourism • Art and Culture / History • Lifestyle group / Community / Agricultural way

ติดต่อเรา

บทความต่อไป gucci belt

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

gucci belt

เรื่องถัดไป

เรียกเขาว่าอีกา 3

เมนู