โซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ แหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก

โซลาร์เซลล์ แหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ พลังงานฟอสซิล หรือพลังงานสิ้นเปลืองเช่นถ่านหินน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติด้วยพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานหมุนเวียนเช่นน้ำลมชีวมวลนิวเคลียร์และแสงอาทิตย์ แต่ปัจจุบันหลายฝ่ายมุ่งมั่นที่จะใช้อย่างหลังมากขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจึงมี จำกัด และจะหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานรายงานว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีน้ำมันดิบสำรอง 741 ล้านบาร์เรลหรือใช้งาน 15 ปีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 18,885 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งมีอายุประมาณ 16 ปี

โซลาร์เซลล์

นอกจากนี้การเผาซากดึกดำบรรพ์เพื่อให้ได้พลังงาน

ยังต้องแลกกับการปล่อยก๊าซต่างๆสู่ชั้นบรรยากาศจนก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและทำให้โลกร้อนอีกด้วยดังนั้นพลังงานหมุนเวียนจึงมีบทบาทสำคัญหนึ่งในนั้นคือ“ พลังงานแสงอาทิตย์” ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระบวนการและความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ด้วยกัน

เซลล์แสงอาทิตย์คืออะไร?

เซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลงานของ Chapin, Fuller และ Pearson ผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีการแยก P-N ของผลึกซิลิคอน จนกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เดิมใช้เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าในอวกาศดาวเทียมเท่านั้น จากนั้นจึงค่อยๆพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

สำหรับประเทศไทยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มานานแล้ว แต่ในแง่ของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าหรือการใช้โซลาร์เซลล์เริ่มต้นในปี 2519 ประมาณ 22 ปีหลังจากสร้างแผงโซลาร์เซลล์ครั้งแรก โดยมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์อาสาเป็นผู้ดูแลและเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหลัก

เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าข้อได้เปรียบหลักคือการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่รู้จักเหนื่อย ยังเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษที่สามารถใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ยังใช้งานได้หลากหลาย ผลิตไฟฟ้าทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และทำให้ง่ายต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองเนื่องจากผลิตได้ทุกที่คุณสามารถใช้ที่นั่นได้ ไม่ว่าจะจัดส่ง

กระบวนการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์ การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์เช่นแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ (Inverter) ตู้ AC มิเตอร์ AC และหม้อแปลงไฟฟ้า กระบวนการไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อ “แสงแดด” ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกระทบกับ “แผงโซลาร์เซลล์” ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำ จนกว่าการส่งผ่านพลังงานจะเกิดขึ้นทำให้ได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงมากขึ้นหลังจากนั้นจึงย้ายไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อทำให้เป็นกระแสสลับ เสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังเครื่องวัดกระแสและหม้อแปลงเพื่อเพิ่มแรงดันและส่งไปใช้งานต่อไป

ประเภทโซล่าเซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง ๆ : เซลล์แสงอาทิตย์เซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอนและเซลล์แสงอาทิตย์เซมิคอนดักเตอร์แบบผสม แต่เป็นประเภทที่พบมากขึ้น และที่นิยมใช้มากที่สุดคือเซลล์แสงอาทิตย์เซมิคอนดักเตอร์ซิลิกอน ซึ่งจะแบ่งย่อยออกไปตามอีก 2 ประเภทคือในรูปผลึก (Crystal) และรูปแบบไม่เป็นผลึก (Amorphous) โดยเซลล์แสงอาทิตย์ใช้สารกึ่งตัวนำซิลิกอนที่คนไทยนิยมมี ทั้ง 3 ประเภทหลักมีดังต่อไปนี้

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

เซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์ Monocrystalline หรือผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline / Single Crystalline) เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางเรียงกันเป็นเส้นเรียบเหมือนปูกระเบื้องโดยมีเส้นสีเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแรกที่สร้างขึ้น แม้ว่าจะมีราคาแพง แต่ก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์อื่น ๆ

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก Polycrystalline หรือ multicrystalline (Poly Crystalline / Multi Crystalline) มีลักษณะเป็นสีน้ำเงิน ด้วยคริสตัลสีรุ้งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นบนเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางหรือซิลิคอนอสัณฐานมีลักษณะเป็นสีดำ อาจมีเส้นรางบ้างซึ่งโซล่าเซลล์ไม่ค่อยนิยม ส่วนใหญ่จะใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่ หรือจะประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กต่างๆเช่นเครื่องคิดเลขนาฬิกา เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำผสมหรือทำจากสารประกอบอื่น ๆ (Compound Semiconductor) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ค่อยมีใครใช้ในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ บนโลกเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงมากอย่างน้อย 25% ขึ้นไป

โซลาร์เซลล์

Solar cell

The world’s major energy sources fall into two broad categories: fossil energy. Or wasteful energy such as coal, crude oil and natural gas with renewable or renewable energy such as water, wind, biomass, nuclear and solar But nowadays, more and more parties are determined to use the latter. Because it is an endless renewable energy, unlike fossil fuels, it is limited and will be depleted in the years to come. Data from the Ministry of Energy reports that in 2014 Thailand has 741 million barrels of oil reserves, or 15 years of use, 18,885 billion cubic feet of natural gas reserves. Which is about 16 years old

In addition, burning fossils to obtain energy. It also has to exchange gas emissions into the atmosphere to cause a greenhouse effect and global warming, so renewable energy plays an important role, one of which is “solar energy” that can be converted into electricity with solar cells. Which today we will take everyone to get to know the process and the interest of this kind of invention together.

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

จอห์นวิค 3

เรื่องถัดไป

ข้าวหน้าเนื้อ

เมนู