camtasia

camtasia

camtasia

camtasia เป็นโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อที่ดีโปรแกรมหนึ่ง สามารถบันทึกการทำงานต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเพิ่มคำอธิบายไปพร้อมกับการบันทึกหน้าจอ

การสร้างวิดีโอ ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด ปัจจุบันการสร้างวิดีโอ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอเพื่อความบันเทิง PG เพื่อแบ่งปันความรู้ แม้กระทั่งเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

camtasia

หลักสูตรนี้

สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมCamtasia ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย โปรแกรมนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ และส่วนโปรแกรมตัดต่อ ดังนั้น แม้ไม่มีกล้องถ่ายวิดีโอ ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถสร้างวิดีโอออกมาได้ หรือถ่ายวิดีโอด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ก็นำมาตัดต่อให้ดูน่าสนใจได้ไม่ยากเลย
Teach video editing with Camtasia program. The program is easy to use. This program Slot consists of two parts: the program to record the screen to video. And the editing program, so even without a camcorder No smartphone Can create videos Or shoot a video with a camcorder Or smartphone Can be edited to look interesting, not difficult at all

การสอนในหลักสูตรนี้ สอนให้รู้จักการทำงานของแต่ละโปรแกรม รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ เมื่อเข้าใจคำสั่งดีแล้ว ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานตัดต่อได้กว้างยิ่งขึ้น
Teaching in this course Teach them to know the operation of each program. Including various commands when you understand the command well Will be able to apply to a wider range of editing work

เนื้อหาที่สอน
– การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม
– การใช้โปรแกรม สล็อต บันทึกหน้าจอ
– ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
– การตัดต่อวีดีโอทำอย่างไรบ้าง
– การใส่เอฟเฟ็กต์ให้วิดีโอดูน่าสนใจมากขึ้น
– การจัดการงานที่ตัดต่อ
– การเข้ารหัสวิดีโอเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้

รุ่นของ Camtasia ที่สามารถใช้เรียนรู้ตามหลักสูตรได้
-Camtasia 2018 (สอนโดยใช้รุ่นนี้เป็นหลัก)
-Camtasia 9 (รุ่นนี้ไม่มี Themes และในส่วน Library แตกต่างจากรุ่น 2018 และไม่รองรับ 60 fps)

วิธีใช้

ส่วนที่ 1 แสดงเมนูและครื่องมือต่างๆ
– เมนู File ใช้สำหรับ สร้าง เปิด นำเข้าไฟล์ บันทึก และออกจากโปรแกรม
File menu to create, open, import, save and exit.
– เมนู Edit ใช้สำหรับแก้ไขวิดีโอ
The Edit menu is used to edit videos.
– เมนู View ใช้สำหรับดูงานในรูปแบบต่างๆ
The View menu is used for viewing tasks in different ways.
– เมนู Play ใช้สำหรับดูงานที่ได้สร้างไว้
The Play menu is used to view jobs that have been created.
– เมนู Tools ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้างงาน
The Tools menu contains tools that are used to create tasks.
– เมนู Help ช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม
Help menu to help use the program.

ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงวิดีโอ

การแก้ไขไฟล์วิดีโอ

1. การแทรกรูปภาพ/วิดีโอ

การใส่รูปภาพและวิดีโอเพื่อทำการปรับแต่งหรือตัดต่อวิดีโอ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.1 คลิกปุ่ม Import media

1.2 เลือกไฟล์ภาพหรือวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์

1.3 คลิกปุ่ม Open เพื่อเพิ่มไฟล์

1.4 ไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏใน Clip Bin

1.6 หากต้องการตัดวิดีโอในส่วนที่ไม่ต้องการออก ให้ลากเส้น Timeline ไปยังจุดที่ต้องการแก้ไข แล้ว
ใช้เครื่องมือ Split เพื่อตัดวิดีโอหรือเสียง แล้วลบในส่วนที่ไม่ต้องการออก


การบันทึกไฟล์ (Save)
การบันทึกไฟล์จะใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกงานที่ทำอยู่ เพื่อเก็บไว้หรือนำกลับมาแก้ไข ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการบันทึกไฟล์งาน ดังต่อไปนี้

1. คลิกเมนู File
2. เลือก Save project

3. เลือกพื้นที่เก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิกปุ่ม save PG Slot Gold

การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export)
การนำออกไฟล์วิดีโอ เป็นขั้นตอนการนำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปใช้งาน โดยผู้จัดทำสามารถเลือกนามสกุล
ไฟล์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานตามต้องการได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกเมนู Produce and Share
2. คลิกเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการนำออก
3. คลิกปุ่ม Next
4. ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง Production name
5. เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ในช่อง Folder
6. คลิกปุ่ม Finish
7. โปรแกรมกำลัง render รอจนกว่าจะเสร็จ

8. เมื่อ render เสร็จ ให้กด Finish

บทความต่อไป ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า

เรื่องถัดไป

Happy Death Day

เมนู