cpu คือ

cpu คือ

cpu คือ หน่วยประมวลผลกลางเปรียบเสมือนสมอง

cpu คือ ซีพียู (CPU) หรือไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ย่อมาจาก Central Processing Unit ซึ่งหมายความว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจหรือคำนวณจากคำสั่งที่ได้รับมันคือกระดูกสันหลังของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป CPU จะทำการประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ และใช้ในหน่วยประมวลผลและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

cpu คือ

หลักการทำงานของ CPU

1.วงจรคำสั่งของ CPU ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานพื้นฐานสี่ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการป้อนข้อมูล (fatch) เริ่มแรกหน่วยควบคุมจะรับรหัสคำสั่งและข้อมูลที่จะประมวลผลจากหน่วยความจำ
2.กระบวนการถอดรหัส เมื่อรหัสคำสั่งเข้าสู่ CPU หน่วยควบคุมจะถอดรหัสคำสั่งและส่งคำสั่งและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลและตรรกะกระบวนการทำงาน (ดำเนินการ)
3.หน่วยคำนวณ และตรรกะทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ถอดรหัส และรู้ว่าคุณต้องการทำอะไร CPU จะทำตามคำสั่งนั้น
4.ขั้นตอนการจัดเก็บ หลังจากทำการสั่งซื้อแล้วจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำ

CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยซิลิกอนซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ผสมกับสารที่ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้ โดยซิลิกอนที่ผสมกับวัสดุบางชนิดแล้วเราเรียกว่าทรานซิสเตอร์ ภายในซีพียูมีทรานซิสเตอร์หลายสิบล้านตัว หรือมากกว่านั้นแน่นอนทรานซิสเตอร์เหล่านี้มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหรือการวิเคราะห์ข้อมูล แต่การทำงานของ CPU นั้นร้อนมาก จำเป็นต้องมีซิงค์และพัดลมระบายความร้อนติดกับซีพียูเสมอ เพราะหากความร้อนในซีพียูสูงมากอาจทำให้ซีพียูทำงานผิดพลาดและเสียในที่สุด

CPU ทำหน้าที่อะไรในระบบคอมพิวเตอร์

1.ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซีพียูเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ที่ควบคุมร่างกายและตรวจสอบการทำงานของมัน ซีพียูก็ทำงานได้เช่นกันเริ่มต้นด้วยการรับคำสั่งจากอุปกรณ์อินพุต (อินพุต) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะถูกส่งไปยังหน่วยความจำหลักหรือที่เราเรียกว่าแรม (RAM) RAM เรียงลำดับคำสั่งตามลำดับที่เข้ามาและตามความสำคัญ แรมมีหน้าที่ป้อนคำสั่งที่แต่ละคำสั่งไปยังซีพียู (CPU)
2.เมื่อ CPU รับคำสั่งที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักซีพียูจะรันคำสั่งที่เข้ามาทีละคำสั่ง หลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้นก็จะส่งผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปยัง RAM อีกครั้ง
3.แรม (RAM) ได้รับผลลัพธ์ของการประมวลผลของ CPU ในรูปแบบคำสั่ง RAM จะส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ในขั้นตอนการประมวลผล หลังจากเสร็จสิ้นคำสั่ง RAM จะส่งข้อมูลไปยัง CPU ที่คำสั่งที่ส่งไปได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4.จากการทำงาน 3 ขั้นตอน ข้างต้นเรียกว่าครบวงจรของซีพียูในระบบคอมพิวเตอร์ ความเร็วของการประมวลผลแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของซีพียู ที่ได้สร้างขึ้นเอง ติดต่อเรา

cpu คือ

cpu is the CPU (CPU) or microprocessor. (Microprocessor) stands for Central Processing Unit, which means that it is a central processing unit. It is like the brain of a computer to make decisions or calculate from a given command. It is the backbone of computer processing. Basically.

The CPU processes mathematical and logical information. And used in the processing unit and controlling the operation of the computer Either the device on the computer or the peripherals connected to the computer.

CPU working principle
1.The CPU command cycle consists of four basic operations: fatch phase Initially, the control unit receives the command code and data to be processed from memory.
2.Decryption Process When the command code enters the CPU, the control unit decodes the instructions and sends the command and data to the processor and the execution (execute) process logic.
3.Calculation and logic units perform calculations using decoded data. And knowing what you want to do, the CPU will do that command.
4.Store steps After placing an order, the results are stored in memory.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

แอมโมเนีย

เรื่องถัดไป

กงกรรมล่าสุด

เมนู