ct scan

ct scan

ct scan ตรวจหาความผิดปกติในร่างกาย

ct scan คือ การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยรังสีเอกซ์โดยการฉายรังสีผ่านอวัยวะที่จะตรวจจากนั้นใช้ computer ในการประมวลผลภาพซึ่งสามารถสร้างเป็นภาพในระนาบต่าง ๆ เพื่อรองรับการวินิจฉัยหาความผิดปกติเพิ่มเติมโดยวิธีนี้จะได้ความละเอียดสูงกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา และสามารถใช้ตรวจอวัยวะภายในร่างกายได้เกือบทั้งหมด หรือจะแสดงเป็นภาพ 3 มิติประเภทต่างๆโดยมีข้อบ่งชี้ของ การตรวจสอบดังนี้

ct scan

การตรวจ 
1.ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆรวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
2.ตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
3.ตรวจการคั่งของเลือดในสมองช่องท้องและกระดูกเชิงกราน
4.ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดเช่นโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน ฯลฯ
5.ตรวจความผิดปกติของกระดูกและข้อเช่นกระดูกหักคลายตัวและอักเสบเป็นต้น

ปัจจุบันการตรวจ CT scan แบ่งเป็น 4 ระบบ ดังนี้
1.ระบบสมอง: การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมองต่อมใต้สมองตาต่อมน้ำลายและคอเป็นต้นในการตรวจนี้ต้องฉีดสารให้ความคมชัดเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้น
2.ระบบช่องท้องและทรวงอกรวมถึงการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน ในการตรวจสอบระบบนี้เจ้าหน้าที่อาจแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มของแข็ง / น้ำเปล่า ในบางกรณีอาจให้ของเหลว / ของเหลวที่มีความเปรียบต่างเข้าทางทวารหนักเพื่อแยกลำไส้ออกจากเนื้อเยื่ออื่น ๆ และในผู้ป่วยหญิงอาจใส่ผ้าอนามัยแบบสอดเพื่อแยกช่องคลอดออกจากเนื้อเยื่ออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรังสีแพทย์ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องฉีดสารให้ความคมชัดทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยชี้แจงพยาธิสภาพของโรค
3.ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกสันหลังมักใช้ในการวินิจฉัยเนื้องอกในกล้ามเนื้อและกระดูกหรือการอักเสบของข้อต่างๆ. และลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกสันหลังซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยโรคกระดูกได้ดีขึ้นด้วยการเอกซเรย์ทั่วไป
4.ระบบหลอดเลือด รวมถึงการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่หลอดเลือดแดงไตและหลอดเลือดแดงที่ขาเป็นต้นในการตรวจนี้ต้องฉีดสารลดความคมชัดเข้าไปในหลอดเลือดดำ

ก่อนการทำ CT scan ผู้ป่วยควรเตรียมตัว
1.งดอาหารอย่างน้อย 4 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ (ดื่มน้ำ)เซ็นใบยินยอมให้แพทย์ตรวจและฉีดยาคอนทราสต์
2.ในผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้แพทย์อาจต้องให้ยาระงับความรู้สึกหรือดมยาสลบในขณะตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดภูมิแพ้โรคไตโรคหัวใจและเบาหวาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีในวันตรวจควรมาพร้อมญาติอย่างน้อย 1 คน
4.เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องสอบจัดให้ และถอดเครื่องประดับออกจากบริเวณที่จะตรวจ
5.ในกรณีที่ผู้ป่วยตรวจทางช่องท้องขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะตรวจอาจจำเป็นต้องดื่มน้ำคอนทราสต์ 1 ลิตรหรือน้ำเปล่าที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ก่อนเข้าห้องตรวจ
6.หญิงที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการตรวจเนื่องจากการตรวจทางรังสีวิทยามีผลต่อทารกในครรภ์

ขั้นตอนขณะรับการตรวจ
1.เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อ – นามสกุล ของผู้ป่วยเข้าห้องตรวจตามลำดับความพร้อมในการตรวจแต่ละประเภทและจัดตำแหน่งผู้ป่วยตามประเภทการตรวจ ในกรณีที่ผู้ป่วยทำการตรวจช่องท้องส่วนล่างจะได้รับการสวนคอนทราสต์คอนทราสต์เข้าไปทางทวารหนักประมาณ 300 ซีซี.
2.เจ้าหน้าที่ / รังสีแพทย์ จะมีการซักประวัติคนไข้ซ้ำและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการตรวจเช่นผลของสารให้ความคมชัดทางหลอดเลือดดำ ความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นขณะฉีด
3.ระหว่างการตรวจ จะได้ยินเสียงดังจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้ป่วยควรนอนนิ่ง ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ช่างเทคนิคอย่างเคร่งครัด
4.หากมีอาการผิดปกติ เช่นแน่นหน้าอกหายใจลำบากคันคลื่นไส้อาเจียน คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลทันที ติดต่อเรา

ct scan

ct scan is to check for abnormalities of various organs. In the body with X-rays, radiation is passed through the organs to be examined, then using a computer to process images, which can create images in different planes to support further diagnosis of anomalies, with this method achieving higher resolution. Normal X-ray And can be used to examine almost all internal organs Or will be displayed as a 3D image of various types with an indication of The following checks.

Examination
1.Detect tumors in various organs including tumor location and size.
2.Detect the spread of the tumor to nearby lymph nodes.
3.Check the congestion of blood in the brain, abdomen and pelvis.
4.Check for blood vessel abnormalities such as aneurysms. Embolism, etc.
5.Check for bone and joint abnormalities such as fractures, looseness and inflammation, etc.

Patients come to check on the day that doctors make appointments in various clinics, do not have to come to receive the examination results at the X-ray department, the results will be sent to the hospital computer system Which the examiner can view results and X-ray images.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

กงกรรมล่าสุด

เรื่องถัดไป

มอเตอร์ไฟฟ้า

เมนู