DNA

DNA

DNA

DNA (ดีเอ็นเอ) เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรมมีชื่อเต็มว่ากรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง (Nucleic acid) (กรดที่พบได้ในใจกลางเซลล์) ซึ่ง DNA (ดีเอ็นเอ) มักพบในนิวเคลียสของเซลล์ มันถูกห่อหุ้มไว้บนโครโมโซม (โครโมโซม) ดีเอ็นเอ (DNA) มักพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ได้แก่ คน (มนุษย์) สัตว์ (สัตว์) พืช (พืช) เห็ดและเชื้อรา (Fungi) แบคทีเรีย (Bacteria) , ไวรัส (Virus) (บางคนมีความเห็นว่าไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะมีองค์ประกอบบางอย่าง) ฯลฯ ดีเอ็นเอ (ดีเอ็นเอ) เพื่อรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานจาก ชาติก่อน ได้แก่ พ่อแม่และแม่ (Parent) และยังสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปซึ่งเป็นลูกหลานหรือลูกหลาน

ดีเอ็นเอ มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่ (Double Helix) ที่มีพอลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) 2 สายเรียงกัน. พอลินิวคลีโอไทด์ตัวหนึ่งติดอยู่ในทิศทาง 3 ‘ถึง 5’ ส่วนโพลินิวคลีโอไทด์อื่น ๆ จัดเรียงในทิศทาง 5 ‘ถึง 3’ ลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) 2 เส้นนี้จะกำจัดน้ำตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose) น้ำตาล) ด้านนอก. หมุนชิ้นส่วนฐานเข้าหากันฐานด้านตรงข้ามจะต้องเสริมกัน ดีเอ็นเอ จึงมีลักษณะคล้ายบันไดบิดไปทางขวา หรือบันไดเวียนขวาขาหรือราวจับของบันไดแต่ละข้างคือการจัดเรียงนิวคลีโอไทด์ นิวคลีโอไทด์คือโมเลกุลที่ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซีไรโบสกลุ่มฟอสเฟต (ซึ่งมีฟอสฟอรัสและออกซิเจน) และฐานไนโตรเจนในนิวคลีโอไทด์เป็นสี่ ซึ่งรวมถึงอะดีนีน (Adenine, A), ไทมีน (ไทมีน, T), ไซโตซีน (Cytosine, C) และกัวนีน (Guanine, G) กระแสน้ำเป็นรอยเชื่อมฐานที่ A เชื่อมต่อกับ T ด้วยพันธะไฮโดรเจนพันธะคู่และ C เชื่อมต่อกับ G ด้วยพันธะไฮโดรเจนสามพันธะ (ในกรณีของดีเอ็นเอ) และข้อมูลทางพันธุกรรมในนั้น ชีวิตประเภทต่างๆเกิดขึ้นจากลำดับเบสในดีเอ็นเอ

DNA

ดีเอ็นเอ เป็นกรดและมีประจุลบ ถ้าดีเอ็นเอ ได้รับรังสีเอกซ์หรือความร้อนหรือสารเคมีบางชนิดสิ่งนี้จะทำให้พันธะไฮโดรเจนของเบสที่เชื่อมระหว่างสายดีเอ็นเอ ถูกทำลาย ดีเอ็นเอสายคู่ ที่จับกันแยกออกจากกันเรียกว่า “การหยุดชะงัก” (Denaturation)” แต่ดีเอ็นเอ สามารถกลับไปเป็นเกลียวคู่ใหม่ได้เรียกว่า“ Renaturation” ดีเอ็นเอ ในบริเวณที่มีฐาน A และ T จำนวนมากใช้อุณหภูมิในการแยกดีเอ็นเอ น้อยกว่าพื้นที่ที่มีฐาน G และ C (เนื่องจาก A และ T เชื่อมโยงกันด้วยพันธะไฮโดรเจนพันธะคู่หรือพันธะคู่จึงใช้พลังงานในการแยกน้อยกว่า C และ G ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยพันธะไฮโดรเจนสามพันธะ)

การค้นพบดีเอ็นเอ คือ Johann Friedrich Miecher ในปี 1869 แต่มีโครงสร้างอย่างไรจนถึงปี 1953 James D.Watson และ Francis Crick (James D. Watson และ Francis Crick) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจำลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี พ.ศ. 2505 และนับเป็นการเริ่มต้นยุคของเทคโนโลยีดีเอ็นเอ อ่านเพิ่ม

สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ deoxyribonucleic acid; เป็นกรดนิวคลีอิกที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอส่วนใหญ่เป็นโครโมโซมซึ่งอยู่ในนิวเคลียส ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่สำคัญสองประการ:

The discovery of DNA was Johann Friedrich Miecher in 1869, but how it was structured until 1953. James D. Watson and Francis Crick (James D.Watson and Francis Crick) were the data collectors. And build a model of the structure of DNA until it won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1962 and marks the beginning of the age

Genetic material or DNA is a nucleic acid that stores the genetic information of living organisms. Most is a chromosome, located in the nucleus. Inside living cells has two important functions:

บทความต่อไป Deepfake

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

โปรแกรมบาคาร่าฟรี

เรื่องถัดไป

โปรแกรมโกงสล็อต

เมนู