ems tracking thailand

ems tracking thailand

ems tracking thailand การเช็คพัสดุ การเช็คสินค้าที่เราช้อป 

ems tracking thailand  คือ หมายเลขที่ระบุอยู่หน้ากล่องที่บรรจุสินค้าประเภทต่างๆ ที่เราต้องการจัดส่งให้ผู้รับ ซึ่งหมายเลขจะถูกกำหนดมา โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะทำการติดหมายเลขพัสดุกับบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถ scan ตรวจสอบสินค้าได้ โดยที่ผู้ที่ทำการส่งของ สามารถเช็คเลขพัสดุได้ที่ใบเสร็จ ในแต่ละบริษัท ที่มีบริการรับ ส่ง สินค้าให้เรานั้น จะมีตัวอักษร หรือ หมายเลข ที่แตกต่างกันไป เช่นEV22334455TH จะเป็นเลขของไปรษณีย์ไทย 

สามารถทำอะไรได้

หมายเลขที่เราได้รับมา จะทำให้เราสามารถติดตามพัสดุ ที่เราทำการจัดส่ง หรือ รอรับสินค้า จากทางร้านค้าออนไลน์  เพื่อให้เรารู้ว่า สินค้านั้นอยู่ที่ไหน มีการจัดส่งงสินค้าแล้วหรือยัง ซึ่งถ้าเราไม่มีเลขพัสดุ จะทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบ ว่าสินค้าได้ทำการจัดส่งแล้วหรือยัง จึงทำให้ลูกค้าาที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ ชอบขอรหัสพัสดุ เพื่อตรวจสอบสินค้าอยู่เสมอ

Ems tracking thailand

ไปรษณีย์ของรัฐ

ระบบไปรษณีย์ของรัฐเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการไปรษณีย์ในยุคแรก คือกรมไปรษณีย์เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 กรมไปรษณีย์ในขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ พระนางเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์เดช มีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการไปรษณีย์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองโอ่งอ่าง ปัจจุบันรื้อเพื่อสร้างสะพานพระปกเกล้า (แต่จะสร้างขึ้นใหม่ในสถานที่ใกล้เคียงเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อีกครั้งในอนาคต)

ในระยะแรกให้บริการครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 เริ่มขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆโดยเปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่สมุทรปราการและนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดงในปัจจุบัน) และ ขยายต่อไปจนถึงเชียงใหม่ในเดือนตุลาคม ปี. บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 หลังจากประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหภาพไปรษณีย์สากล

ในปี พ.ศ. 2441 กรมไปรษณีย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังจากรวมกับที่ทำการไปรษณีย์และกรมโทรเลขซึ่งดูแลงานโทรเลขเข้าด้วยกันในปี พ.ศ. 2483 จึงเปิดที่ทำการไปรษณีย์กลาง บนถนนเจริญกรุงเขตบางรักและใช้เป็นที่ทำการของกรมไปรษณีย์โทรเลข และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546  มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแปรรูป การสื่อสารแห่งประเทศไทยแยกออกเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ป ณ ท) และ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันดูแลบริการไปรษณีย์ทั้งหมด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ

ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ

ที่ทำการไปรษณีย์สถานกงสุลอังกฤษ ถือเป็นที่ทำการไปรษณีย์ที่สำคัญที่สุด ก่อนการไปรษณีย์ไทย สามารถส่งจดหมายไปยังประเทศต่างๆในยุโรป และ อเมริกา ทางเรือไปยังไปรษณีย์สิงคโปร์เพื่อจัดเรียง และ ส่งต่อจดหมายไปยังปลายทาง (ในกรณีจดหมายถึงอเมริกา ส่งถึงที่ทำการไปรษณีย์ฮ่องกงด้วย)

ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในสถานกงสุลอังกฤษซึ่งเริ่มให้บริการเพียงหนึ่งปีหลังจากก่อตั้งสถานกงสุล ในปีพ.ศ. 2407 ต่อมาในปี พ.ศ. 2425 แสตมป์ได้ถูกนำมาจากหมู่เกาะอินเดียตะวันออก และ อาณานิคมช่องแคบเพื่อประทับเครื่องหมาย “B” เพื่อติดบนซองจดหมายที่ส่งไป จากกรุงเทพฯที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ ปิดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2428 หลังจากประเทศไทยเข้าร่วมสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) และ เริ่มให้บริการไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศ

ems tracking thailand is the number given on the front of the carton that contains different types of products. That we want to deliver to the recipient In which numbers are assigned By staff in the agency Which will attach the parcel number with the barcode In order to be able to scan and check the product Where the person who made the delivery Can check the parcel number at the receipt In each company That has a delivery service to us, there will be a different letter or number. For example EV22334455TH Will be the number of the Thai Post Office

Can do anything

The numbers we got Will enable us to track the parcel That we deliver or wait to receive products from the online store So that we know Where is the product Has the product been shipped yet? Which if we do not have the parcel number Will make us unable to verify Whether the product has been delivered or not Therefore making customers who like to shop online Like asking for parcel code To inspect products always

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

อะไรเอ่ย

เรื่องถัดไป

โมเมนตัม

เมนู