freelance

freelance

คู่มือ freelance มือใหม่เล่ม 1 เบื้องต้นและหางาน

freelance เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีอิสระในการทำงาน. ทั้งในด้านสถานที่เวลาและรูปแบบงาน. ทำให้คนเริ่มทำอาชีพ มากขึ้น.ในการทำงานอิสระนั้นมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันอย่างละเอียด มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ภาพรวมของการทำงานหลักไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับลูกค้าเพื่อหางานทำ เมื่อบรรลุข้อตกลงแล้วก็เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่ตกลงกันไว้ และเมื่องานเสร็จเราส่งมอบงานและรับเงิน

Beginnerguide vol.1 introductory and job search

Today, is another very popular profession. Because there is freedom to work. Both in terms of location, time and form of work As a result, more and more people start to work as There are different work processes in the work. It depends on the individual. But the overall picture of the main function is not much different. Most of them begin with contacting clients to find work. Once the agreement was reached, the agreed work procedure was started. And when the work is done, we deliver the work and receive the money.

freelance

กระบวนการทำงานของฟรีแลนซ์ freelance

freelance ที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าแต่ละคนอาจมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำกระบวนการ และเครื่องมือฟรีแลนซ์ (Website line) ที่ผมใช้จริงในการทำงาน

Working process freelance

As I mentioned earlier, each person may have different processes, today I would like to introduce you to the process. And tools (Website line) that I actually use in my work

เริ่มต้นรับงาน, หางาน freelance

ในส่วนของการหางาน หรือ หาลูกค้านั้นฉันจะแนะนำสถานที่ต่างๆที่ฉันเขียนไว้ด้วย นั่นคือการทำให้ตัวตนของเราเป็นที่รู้จักก่อน เราเป็นใครและทำอะไรได้บ้างผลงานของเราคืออะไร? ส่วนเหตุผลที่ลูกค้าจะเลือกเราลูกค้าจะตัดสินใจด้วยตัวเอง ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คงเหมือนการหาแฟน ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวเราไม่ค่อยมีโอกาสมีแฟน แต่ถ้าเราไปออกรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์โอกาสมีแฟนก็จะมากขึ้นใช่ไหม? ส่วนเหตุผลที่คนอื่นเลือกเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเก่งแค่ไหน เรานำเสนออย่างไรและตรงตามที่เขาต้องการหรือไม่? เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเลือกเราได้ และเราไม่สามารถเลือกทุกคนได้เช่นกัน
สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่มีผลงานของตัวเอง ซึ่งผมก็ประสบปัญหานี้เช่นกันดังนั้นผมจึงเริ่มจากการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองก่อน เพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีฝีมือแค่ไหนและรูปแบบงานของเราว่าเขาต้องการหรือไม่
นอกเหนือจากการสร้างผลงานของคุณเองแล้วงานฟรีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ที่นี่เราอาจเริ่มทำงานกับคนรู้จักฟรีเพื่อสะสมผลงานของเรา และประสบการณ์หรือเราอาจแจกจ่ายงานสร้างผลงานและแจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้งานฟรี โอเคเช่นกันซึ่งอย่างหลังอาจจะสะดวกกว่าเพราะเราสามารถสร้างงานตามที่เราต้องการได้เอง แต่แบบแรกจะทำให้เรามีประสบการณ์ในการรับงานจริงรวมถึงพูดคุยกับลูกค้า อ่านเพิ่ม

Start accepting work, find work freelance

As for job search or client recruiting, I will also recommend the locations I have written. That is to make our identity known first. Who we are and what can we do? What is our work? As for the reason why customers choose us, they decide for themselves. If compared, it would be like finding a girlfriend. If we are at home alone, we rarely have a girlfriend. But if we go on the show Tech Me Out Thailand, the chances of having a girlfriend will increase, right? The reason people choose us depends on how good we are. How do we present it and do it exactly as he wants? We cannot make everyone choose us. And we can’t choose everyone either.


For many beginners, they may not have their own work yet. So I had this problem as well, so I started by building my own website. So that others can see how skilled we are and the style of our work that they want or not.
In addition to creating your own portfolio, free work is another method that should not be overlooked. Here we may start working with free acquaintances to accumulate our portfolio. And experience, or we may distribute works, create works and distribute to others for free use. Okay too, the latter may be more convenient because we can create the work we want ourselves. But the first type will give us experience in getting real work and talking with customers.

บทความต่อไป elsword

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ไทบ้านเดอะซีรีส์

เรื่องถัดไป

พลังงานทดแทน

เมนู