include

include

include โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

include ภาษาซีถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ผู้ประดิษฐ์คือเดนนิสริทชีพัฒนามาจากภาษา B และ BCPL แต่ยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปีพ. ศ. 2521 Brain Kernighan ได้ร่วมมือกับ Dennis Ritchie ในการพัฒนา มาตรฐานของภาษาซีเรียกว่า K&R ซึ่งทำให้มีผู้สนใจภาษาซีมากขึ้น รูปแบบของ C ได้เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากภาษาซีมาตรฐานยังไม่ได้กำหนดไว้และในปี 1988 Ritchie ได้กำหนดมาตรฐานของภาษาซีเรียบน ANSI C เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการสร้างภาษา C รุ่นต่อไป ค. เป็นภาษาซีระดับกลางเหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นมากซึ่งเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ ใช่และตอนนี้ C เป็นภาษาพื้นฐานของภาษาโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ เช่น C ++

include

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (source code)

ใช้โปรแกรมแก้ไขเพื่อเขียนโปรแกรมภาษา C และบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล. c เช่น work.c เป็นต้น editor คือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างบรรณาธิการที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ Notepad, Edit by Dos, TextPad และ EditPlus เป็นต้นโปรแกรมเมอร์สามารถเลือกใช้โปรแกรมใดก็ได้เพื่อเรียนรู้โปรแกรม ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (compile)

นำซอร์สโค้ดจากขั้นตอนที่ 1 และคอมไพล์ ในการแปลภาษา C ที่มนุษย์เข้าใจเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ในขั้นตอนนี้คอมไพลเลอร์จะตรวจสอบซอร์สโค้ดว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากมีสิ่งผิดปกติจะแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกลับไปแก้ไขโปรแกรม และคอมไพล์โปรแกรมใหม่อีกครั้ง
หากไม่พบข้อผิดพลาดคอมไพเลอร์จะแปลไฟล์ซอร์สโค้ดจากภาษา C เป็นภาษาเครื่อง (นามสกุลไฟล์. obj) ตัวอย่างเช่นหากไฟล์ซอร์สโค้ดชื่อ work.c จะถูกแปลเป็นไฟล์ work.obj ที่เก็บภาษาเครื่อง ฯลฯ

คอมไพล์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแปล หน้าที่หลักคือการแปลภาษาโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นเป็น คอมไพเลอร์ภาษาซีคือ C Compiler หลักการที่คอมไพเลอร์ใช้เรียกว่าคอมไพเลอร์ อ่านการเขียนโปรแกรม C ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ และดำเนินการตีความในครั้งเดียว นอกจากคอมไพเลอร์แล้วยังมีตัวแปลอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Inter Presenter การอ่านและแปลโปรแกรมทีละบรรทัดเมื่อตีความหนึ่งบรรทัดก็จะดำเนินการคำสั่งในบรรทัดนั้น จากนั้นแปลผลลัพธ์ตามคำแนะนำในบรรทัดถัดไปหลักการที่ล่ามใช้เรียกว่าการตีความ

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link)

เมื่อเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเอง เนื่องจาก C มีฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับโปรแกรมเมอร์ในการเรียกใช้เช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความ “ ลำนำกัลยาณี” นอกจอ โปรแกรมเมอร์สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน printf () มาตรฐานของภาษาซีสามารถใช้ได้ ตามส่วนการประกาศ (การประกาศ) ของฟังก์ชันมาตรฐานจะถูกเก็บไว้ในส่วนหัวของไฟล์แต่ละไฟล์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ด้วยเหตุนี้ภาษาเครื่องที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จึงยังไม่มี แต่ต้องเชื่อมโยงกับห้องสมุดก่อน. จากผลของการเชื่อมโยงนี้จึงสามารถใช้โปรแกรมปฏิบัติการ (ไฟล์นามสกุล. exe เช่น work.exe) ได้

ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run)

เมื่อเรียกใช้โปรแกรมปฏิบัติการจากขั้นตอนที่ 3 ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะถูกส่งออก (ถ้ามี)

include

C programming language structure

C language was born in 1972.Its inventor is Dennis Ritchie, developed from B and BCPL languages ​​but has not yet been widely used.In 1978 Brain Kernighan collaborated with Dennis Ritchie

In the development of the standard of the Syrian language over K&R, which made more people interested in the C, the C format has emerged a lot since the standard C language was not yet defined, and in 1988 Ritchie established the Syrian standard on ANSI C to Used as a standard for the creation of the next generation of C language. C. Intermediate C language suitable for structured programming. It’s a very flexible language that is compatible with devices, yes, and now C is the base language of newer programming languages ​​like C ++.

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

เสียม

เรื่องถัดไป

ripple price

เมนู