ip location

ip location

ip location บอกตำแหน่งของที่ตั้ง

ip location หมายเลขประจำตัวของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล TCP / IP สามารถบอกตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ได้ สิ่งนี้สามารถระบุได้ผ่านที่อยู่ IP และแน่นอนว่าแต่ละไอพีไม่ซ้ำกัน เช่นเดียวกับเลขที่บ้านที่ไม่ซ้ำกันเนื่องจากหากมีการส่งข้อมูลซ้ำกันผ่านเครือข่ายอาจสับสนว่าจะส่งข้อมูลไปที่ใดซึ่งที่อยู่ IP ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัวมาตรฐานปัจจุบันของ IP address คือ IPv4 และ IPv6, IPv4 คือ 32 – หมายเลขบิต และ IPv6 เป็นหมายเลข 128 บิต

ip location

สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหากถามว่าที่อยู่ IP คืออะไรทุกคนที่กำลังเรียนรู้สิ่งนี้ควรทราบความหมายของมัน เนื่องจากการเชื่อมต่อในเครือข่ายทุกคนต้องสื่อสารผ่านหมายเลขซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่เราอ้างถึงเป็นที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1.Network Address ที่อยู่ IP สำหรับเครือข่าย จะถูกตั้งค่าด้วย Router
2.ที่อยู่คอมพิวเตอร์. ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

แต่ถ้าเราแบ่งที่อยู่ IP ตามคลาสก็จะเป็น

1.หมายเลขคลาส A 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มีผู้ใช้จำนวนมาก สามารถตั้งค่าที่อยู่ IP ได้ถึง 16 ล้านรายการ
2.คลาส B มีหมายเลข 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางระบุจำนวนสำหรับผู้ใช้ประมาณ 65,000 เลขหมาย
3.คลาส C มีหมายเลข 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายจำนวน 254 เครื่อง
4.คลาส D มีหมายเลข 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 จะใช้ในเครือข่าย Multitask เท่านั้น
5.คลาส E เป็นคลาสสำหรับอนาคตการใช้งานยังไม่ได้กำหนด

วิธีตรวจสอบว่าที่อยู่ IP คืออะไร? ทำได้ด้วยตัวเอง

1.ในเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่? คุณต้องตรวจสอบที่อยู่ IP ก่อน เมื่อคุณรู้ว่าที่อยู่ ip คืออะไรคุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อได้ วิธีตรวจสอบที่อยู่ IP นั้นไม่ยากเลย
2.สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ LAN หรือ Wireless ให้มองหาไอคอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มุมล่างซ้าย จากนั้นคลิกเพื่อเปิด
3.หน้าต่างป๊อปอัปจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย ดูส่วน ipv4 ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจะแสดงขึ้น หากไม่พบข้อมูลแสดงว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
4.ฉันสามารถตรวจสอบที่อยู่ IP ได้หรือไม่? อีกวิธีหนึ่งโดยการเข้าสู่ Command Prompt ไปที่ Start -> ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า “cmd” แล้วกด Enter
จะเข้าสู่หน้าต่าง Command prompt พิมพ์คำสั่งว่า “ipconfig”
5.หลังจากนั้นจะระบุที่อยู่ IP ในส่วนที่อยู่ IPv4 ซึ่งเป็นที่อยู่ IP ของเครื่องเช่นกันหากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
หากเราจะทดสอบว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ คุณสามารถใช้คำสั่ง ping ตามด้วยที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ติดต่อเรา

ip location

ip location The identification number of each computer on the network, using the TCP / IP protocol, can determine the computer’s location. This can be identified through IP addresses and of course each IP is unique. The same is true for unique home numbers, because if duplicate data is sent over a network.

It can be confused about where to send an IP address consisting of four numbers.The current standard for IP addresses are IPv4 and IPv6, IPv4 is: 32 – Bit number and IPv6 are 128 bit numbers.

For a basic knowledge of computers and networking, if asked what an IP address is, anyone who is learning this should know what it means. As all connections in the network have to communicate through numbers, which is a set of numbers we refer to as an IP address.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

provide แปลว่า

เรื่องถัดไป

เมือง ภาษาอังกฤษ

เมนู