protocol

protocol

protocol หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

protocol มีหลายชนิด มีทั้งข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกัน อออกไปและสามารถใช้ใน โอกาสหรือสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน ภาษาของมนุษย์ ก็มีทั้ง
ภาษาไทย จีน ฝรั่ง หรืออาจจะ ภาษามือ หรือภาษาร่างกาย เพื่อส่งสัญญาณ ว่าสามารถจัด เป็นด้วยกันซึ่งจะ สื่อสารต้องใช้ ภาษาแบบเดียวกัน
ในบางครั้งหาก มีคอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 เครื่องสื่อสาร ภาษาที่ แตกต่างกัน และต้องการเชื่อมต่อ กันต้องมีตัวกลาง ในการแปลง โปรโตคอลกลับ
ไปกลับซึ่งเรา นิยมเรียกว่า เกทเวย์ เมื่อเทียบกับภาษา มนุษย์นั่นคือ ล่ามนั่นเอง ซึ่งจะมีเซิร์ฟเวอร์ แยกต่างหาก เพื่อทำหน้าที่นี้ อาจเป็นโปรแกรม หรือไดรเวอร์ที่สามารถ ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่อง

protocol

โปรโตคอล แบ่งได้เป็น 2 แบบ

โปรโตคอลหลัก โดยโปรโตคอล ไอพีเอ็กซ์ ทำหน้าที่ในระดับ เลเยอร์เครือข่าย ตามมาตรฐาน โอเอสไอ โมเดล ไม่เชื่อมต่อไม่ น่าเชื่อถือ จากปลายทาง โปรโตคอล เองพยายามที่ จะส่งข้อมูลนั้น ไปยังปลายทางให้ดีที่สุด สำหรับโปรโตคอล เอสพีเอ็กซ์ จะทำงาน ในระดับเลเยอร์ การขนส่ง เมื่อส่งข้อมูล
โดยไม่สร้างการเชื่อมต่อ ถาวรระหว่างโฮสต์ และเครื่องที่เชื่อมต่อ โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ บริการใด ๆ ในเครือข่ายและไม่ต้องการ รอสัญญาณยืนยัน ตาม
มาตรฐาน โอเอสไอ โมเดลl โดยส่งผ่านข้อมูล ซึ่งตรงข้ามกับโปรโตคอล ไอพีเอ็กซ์ ต้องสร้างการ เชื่อมโยงกันและ ส่งต่อ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยการตรวจสอบ สัญญาณเพื่อยืนยัน การจราจร จากปลายทาง ของการรับข้อมูล

ดังนั้น หน่วยงาน ที่กำหนดมาตรฐาน สากลคือ อินเตอร์เนชั่นแนล แสตนดารด์ ออกาไนท์ และกำหนด โครงสร้าง ที่จำเป็นในการ สื่อสารข้อมูล และเปิดกว้าง เพื่อให้ ผู้ผลิตต่าง สามารถผลิต แยกกันในส่วนที่ถนัด แต่สามารถใช้ ร่วมกันได้เครือข่าย คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ถูกออกแบบให้มี โครงสร้างที่กำหนด ไว้
และเพื่อลดความ ซับซ้อนระบบ เครือข่ายส่วนใหญ่ จะแยกออกเป็นเลเยอร์ โดยกำหนดหน้าที่ ในแต่ละเลเยอร์ ให้ชัดเจน โอเอสไอ เรฟเฟอรเร้นท์ โมเดล
ซิทเต็ม อินเตอร์คอนเน็คชั่น โอเพ่น ซิทเต็ม อินเตอร์คแนเน็คชั่น หรือที่เรียกกันว่า ไอโอเอส โอ เรฟเฟอเร้น เป็นแบบ จำลองที่เสนอ และพัฒนาโดยองค์กร International Standard Organization (ISO) โครงสร้าง ทางสถาปัตยกรรม มีอุปกรณ์เครือข่าย ที่สามารถสื่อสาร กันได้ไม่ว่าอุปกรณ์ ของผู้ขายจะ เป็นอุปกรณ์ เครื่องแบบ ใดก็ตามเครือข่าย ในอุดมคติ เครือข่ายที่ เป็นไปตามสถาปัตยกรรม จะเป็นเครือข่ายแบบเปิด

โปรโตคอล มีความสำคัญ อย่างไร

ในการสื่อสาร ข้อมูลผ่านเครือข่าย จำเป็นต้องมี โปรโตคอล ที่ตกลงกันสำหรับ การสื่อสาร เพื่อช่วยให้ ระบบที่แตกต่างกัน สองระบบสื่อสาร กันได้อย่างเข้าใจโปรโตคอล เป็นข้อกำหนด เกี่ยวกับการสื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์ คนละเครื่อง วิธีการส่ง และรับข้อมูล และ วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงข้อมูล เมื่อมีการส่ง และรับระหว่าง เครื่องสองเครื่อง จะเห็นได้ว่า โปรโตคอล มีความสำคัญ ในการสื่อสารบน เครือข่าย การสื่อสารบนเครือข่าย ไม่สามารถทำ เพราะปัจจุบันฟังก์ชัน เครือข่ายมี มาตรฐาน โปรโตคอล ร่วมกันมากมาย การทำงาน ภายในเครือข่าย ยังมีโปรโตคอล ย่อยที่ทำให้ เครือข่ายทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถ สังเกตเห็นได้โดยตรง งานโปรโตคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีหลายมาตรฐาน ทำงานร่วมกัน เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่มีหลาย ยี่ห้อ แต่ความจริง ที่ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกันอย่างเป็น ระบบซึ่งสามารถ ทำงานร่วมกันได้ดี

Client can connect your computer to a service machine or server (Server) on the network. A PC connected to the server requires protocols to process and transmit data. There are different types of protocols used in this communication.

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

3 idiots

เรื่องถัดไป

coffee shop

เมนู