school lunch system

school lunch system

school lunch system

school lunch system เป็นระบบที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีเทคโนโลยี Big Data Analytics กับ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ อยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยวิเคราะห์ ประมวลผลสารอาหาร และแสดงผลเป็นเมนูมื้อกลางวันได้อย่างรวดเร็ว

ระบบจัดสำรับอัตโนมัตินี้ ยังจัดสรร ความหลากหลายของชนิดอาหาร ได้ เพราะอาหารในกลุ่มเดียวกัน แม้จะมีสารอาหารหลักเหมือนกัน แต่ก็มักจะมีสารอาหารบางอย่างเป็นหลักและแตกต่างกันไป เด็กๆ จึงควรได้กินอาหารที่หลากหลาย อาทิ

อาหารกลุ่มข้าว-แป้ง (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด เผือก มัน ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว) ให้สาร

Rice-flour food (glutinous rice, corn, taro, potato, bread, noodles) provides substances

อาหารหลักคือ คาร์โบไฮเดรต แต่ข้าวกล้องจะมีวิตามินบี 1 และใยอาหารมากกว่าข้าวขัดขาว

The staple food is carbohydrates, but brown rice contains more vitamin B1 and fiber than white rice.

อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ให้สารอาหารโปรตีนเป็นหลักพร้อมกับให้ไขมัน แต่ก็มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากน้อยต่างกัน เช่น ตับสัตว์ให้วิตามินเอมากกว่าไข่ เลือดและตับอ่อนให้ธาตุเหล็กมากกว่าส่วนอื่นของสัตว์

It provides mainly protein nutrients along with fat. It has various vitamins and minerals For example, animal livers provide more vitamin A than eggs. Blood and the pancreas provide more iron than the rest of the animal.

school lunch system

ประโยชน์ของระบบจัดสำรับอัตโนมัติ
ระบบบThai School Lunch มีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาวะโภชนาการและการดูแลอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับหรือ Big Data จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของงบประมาณการใช้จ่ายเงินในการซื้อวัตถุดิบได้อย่างครบวงจร โดยประโยชน์หลักๆ ของระบบมี 3 ข้อ ดังนี้

There is an integrated work between ministries and departments responsible for nutrition and lunch care for schoolchildren. The received data or Big Data will help create a complete turnover of the budget for spending money on raw material purchases. There are 3 main benefits of the system as follows.

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา และภาระในการคิดและจัดสำรับอาหารกลางวันให้มีความหลากหลายบนพื้นฐานคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อช่วงวัย

The school is able to manage school lunches effectively, reduce the time and burden of thinking and provide a variety of lunch sets based on nutritional values that are appropriate for the ages.

ช่วยประมาณการค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้าได้
เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศได้

Can help estimate costs and raw materials in advance.
It can be a tool for tracking the quality of school lunches across the country.

โปรโมชั่น สุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับ สมาชิกใหม่ หากท่าน สมัคร PG SLOT GOLD 
วันนี้ เพียงแค่ แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต

ติดต่อเรา

บทความต่อไป วัยรุ่น

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

เพศวิถี

เรื่องถัดไป

วัยรุ่น

เมนู