shoopee

shoopee

shoopee

shoopee ในปีพ.ศ. 2558 Shopee เปิดตัวในประเทศสิงคโปร์เป็นที่แรก เป็นตลาดซื้อขายแบบโซเซียลที่มุ่งเน้นการใช้งานผ่านมือถือ มาผสมผสานกันเป็น Markertplace เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อและขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีการสบับสนุนด้านโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการช็อปปิ้งออนไลน์ได้ง่าย ปลอดภัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ 
In 2015, Shopee was first launched in Singapore. It is a social trading market that focuses on mobile applications. Let’s integrate into a full Markertplace, users can shop and sell anywhere, anytime. It also has support for logistics. And payment platform Which facilitates easy online shopping Safe for sellers and buyers

ไม่นานหลังจากนั้น Shopee ได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค อาทิ Lazada, Tokopedia และ AliExpressโดย Shopee ได้สร้างความแตกต่างจากที่อื่น ด้วยการมี “Shopee Guarantee” ซึ่งเป็นระบบที่ระงับการชำระเงินให้กับผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้า เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยในการช็อปปิ้งออนไลน์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อ

รูปแบบธุรกิจของ Shopee เริ่มต้นด้วยตลาดระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) เป็นหลัก และได้เพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ในรูปแบบผสมผสานกัน (Hybrid Model) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง Shopee ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชั่นกับผู้ขาย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกับผู้ที่มาลงขายสินค้ากับช้อปปี้[8] แต่เนื่องจากการแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ Shopee เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
Shopee’s business model started primarily with the consumer-to-consumer (C2C) marketplace and has increased the business-to-consumer (B2C) marketing channel in a Hybrid Model compared to its competitors. Charge And commissions on sellers This is an advantage for those who sell products with Shopee [8] but due to the expense, Shopee changes the terms and conditions.

shoopee

ความเป็นส่วนตัว

แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS,Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอหรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
Our mobile applications may collect accurate information about the location of your mobile device using technologies such as GPS, Wi-Fi, etc. We collect, use, disclose and / or process this information for: One or more objectives This includes, but is not limited to, location-based services that you request, or provide you with relevant content based on your location.

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopee อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

•        ชื่อ name

•        ที่อยู่อีเมล Email address

•        วันเกิด Birthday

•        ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต Address as per ID card or passport

•        ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน Billing address

•        ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง Delivery address

•        รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน Bank account details and payment information

•        หมายเลขติดต่อ Contact number

•        หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต ID card number or passport number

•        เพศ gender

•        ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) Internet Protocol Address      ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้

Any other information about users when users register to access our services or sites. And when users use services or sites It includes information about how to use the Service or the User’s Site.

•        ประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่คุณติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น

The general public and the groups you connect to or may connect to on our platform. And the way you communicate with them

•        ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์
Information from or about the device you have installed on our application. And / or use equipment to access our services and / or sites

ติดต่อเรา

บทความต่อไป กลิ่นกาสะลอง

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ทํานายเบอร์มือถือ

เมนู