thaivisa

thaivisa

thaivisa ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์

thaivisa ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ Thai Visa Center

จดทะเบียนธุรกิจจดทะเบียน บริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) สำหรับชาวต่างชาติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเลิก บริษัท / เลิกกิจการ / เลิกแผนกทะเบียนการค้าทะเบียนการค้าทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน บริษัท จดทะเบียนร้านค้ารับทัวร์ ใบอนุญาตโดยทีมงานที่มีความรู้เขามีความเชี่ยวชาญโดยตรงมากกว่า 10 ปีในการให้บริการในแต่ละสาขาผสมผสานกับ วิธีการทำงานที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขั้นตอนการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า thaivisa

thaivisa

Thai Visa Bangkok

แนะนำให้คำปรึกษา และยื่นเอกสารขอวีซ่า

การต่อวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

จุดช่วยเหลือ THAVISA เรารับปรึกษาวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการพำนักในประเทศไทย ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวพร้อมดูแลทุกปัญหาให้กับลูกค้ารวมถึงการตรวจสอบเอกสารลูกค้าก่อนยื่นวีซ่าลูกค้าจะไม่เสียเวลาหากเอกสารผิดพลาดในการยื่นขอต่อวีซ่า เราให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องเมื่อพูดถึงวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงตัวตนในประเทศไทยว่าชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยด้วยจุดประสงค์ใด เช่นวีซ่าพักร้อน บางประเทศการเข้าประเทศไทยวีซ่าอาจได้รับการยกเว้นในการเฝ้าระวัง

For foreigners, it is important evidence to identify in Thailand for what purpose the foreigner has entered Thailand. Such as a vacation visa Some countries, entry to Thailand, visas may be waived for surveillance.

และสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าถึง 30 วัน แต่บางประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าที่สถานทูตไทยในประเทศของตนก่อนบินมาไทย หากต้องการอยู่ในประเทศไทยนานเกินระยะเวลาวีซ่า ชุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ที่ต้องการอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเช่นวีซ่านักเรียนวีซ่าเกษียณอายุวีซ่าภรรยาไทยหรือวีซ่าสามีไทย แต่บางคนอาจขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีประสบการณ์ ในการขอวีซ่า

รายละเอียดของแต่ละประเภทวีซ่าต่างประเทศที่ใช้มากที่สุดมีดังนี้

1 วีซ่าภรรยาไทย Non o Thaiwife หรือวีซ่าสนับสนุนบุตร Non o Thaichild
หลังจากที่ลูกค้าจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน แต่มีลูกด้วยกันชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าภรรยาไทยหรือวีซ่าช่วยเหลือบุตรได้ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาจะให้วีซ่า Non O 3 เดือน และยื่นขอวีซ่าเพื่อนภรรยาชาวไทย หรือวีซ่าช่วยเหลือบุตร 1 ปีหรือหากชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็สามารถขอ Non O 3 เดือนจากสถานทูตไทยได้ ในประเทศนั้น ๆ แล้วดำเนินการต่อวีซ่าคู่ครองของภรรยาชาวไทยหรือวีซ่าอุปการะเด็ก 1 ปีในประเทศไทยสามารถขอได้

Apply for a Thai wife friend visa Or a 1-year child support visa or if a foreigner resides in a foreign country, they can apply for a 3-month Non O from the Thai embassy in that country and proceed with a Thai wife’s spouse visa or a 1-year child support visa in Thailand. Can on request

2 วีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะใช้วีซ่านี้ คุณสมบัติหลักของลูกค้าจะต้องมีใบรับรองเงินบำนาญที่ออกจากประเทศต้นทางเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทต่อปี หรือหากไม่มีใบรับรองเงินบำนาญจะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารไทย 800,000 บาทตามระยะเวลาที่ตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ตำรวจ. และต้องมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนในประเทศไทยลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม.

Without a pension certificate, a deposit of 800,000 baht in a Thai bank account is required for the period specified by the immigration police and a clear residence in Thailand, customers can call for further inquiries.

 • วีซ่านักเรียน สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษารัฐบาล หรือเอกชนชาวต่างชาติจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครเรียน และขอเอกสารเพื่อเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียน โดยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้
 • Which can be requested at the Thai embassy abroad And the provincial immigration police where the educational institution is located, customers can call for further inquiries

วีซ่าไปต่างประเทศ

เราให้คำแนะนำคุณทุกเรื่องในการขอวีซ่าต้องเตรียมเอกสารเราช่วยคุณได้ทุกสภาวะ การกรอกแบบฟอร์ม และการจัดเตรียมเอกสารการขอวีซ่าจากสถานทูตปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดยไม่ทราบกระบวนการ เอกสารทางการเงินงานไม่พร้อมไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่าไม่มีความมั่นใจปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

How about obtaining a visa without knowing the process? Financial documents, work not ready, no time to travel to the embassy. Or fear of being denied a visa, no confidence, these problems will go away.

ประเภทวีซ่าที่ทางเราให้บริการ เรารับปรึกษาเรื่องวีซ่า และดำเนินการช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารการขอวีซ่าทั้งลูกค้าชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศและลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักในประเทศไทยเรามีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการขอวีซ่ามากว่า 10 ปีเราจึงมีความแม่นยำในการ ช่วยเหลือลูกค้า ด้วยเทคนิคต่างๆในการแนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อช่วยในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตนั้นสูงสุด วีซ่าล้มเหลวเราสามารถช่วยไขคดีได้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเรามีวิธีการและสามารถวิเคราะห์รูปแบบเอกสารที่จะจัดทำ เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและทำวีซ่าผ่านในที่สุด

Recommend to prepare documents to assist in visa approval from that embassy. Visa failed, we can help solve the case. From our accumulated experience, we have the method and ability to analyze the document format to be prepared. So that the documents are reliable and finally pass the visa

บริการรับทำวีซ่าต่างชาติเข้ามาในไทย

 • วีซ่าสำหรับทำงานหรือเพื่อประกอบธุรกิจ/ติดต่อธุรกิจ
  Visa for work or for doing business / business contact
 • วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานเพื่อเป็นครู, อาจารย์
  Visas for foreigners who want to work as teachers, teachers
 • วีซ่าสำหรับนักเรียน, นักศึกษา
  Visa for students, students
 • วีซ่าสำหรับแต่งงาน
  Visa for marriage
 • วีซ่าสำหรับติดตามครอบครัว
  Family visa
 • วีซ่าสำหรับทำงานเพื่อมูลนิธิ
  Visa to work for the foundation
 • แจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
  Report staying in the Kingdom over 90 days

บทความต่อไป เกม ทํา เงิน จริง

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

เทคนิค บา คา ร่า

เรื่องถัดไป

hd tune

เมนู